HNK DIO MISIJE ZA PROCJENU PRIPREMLJENOSTI BiH ZA ULAZAK U MEHANIZAM EU ZA CIVILNU ZAŠTITU
17-09-2018, 15:59

Eugen Ćubela, direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK održao je radni sastanak s eksperitma u Misiji stručne procjene Evropske komisije o civilnoj zaštiti: Christianom Krolom,  Domenom Torkarom, Oliverom Nesterom i njihovim saradnicima.

Jedan od ciljeva ove misije jest ocjena nivoa pripremljenosti Bosne i Hercegovine da postane država učesnica Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (UCPM). Cilj stručne procjene je ocjena stanja u zakonodavnom, strateškom i institucionalnom okviru u oblasti civilne zaštite u Bosni i Hercegovini. Ova procjena treba preporučiti niz ciljanih preporuka koje vlasti u Bosni i Hercegovini mogu ispuniti, te je usmjerena na kapacitete institucija civilne zaštite u oblasti prevencije i spremnosti u pružanju odgovora na katastrofe.

Predstavnici stručnog tima Europske unije tokom sastanka upoznati su s pravnim propisima vezanim za uspostavu i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja; načinom ostvarivanja saradnje u provođenju mjera zaštite i spašavanja s oružanim snagama BiH, susjednim kantonima, Republikom Srpskom i sa susjednim državama; resursima organizovanih snaga sistema zaštite i spašavanja (štabovi, službe za zaštitu i spašavanje, vatrogasne snage i operativni centri civilne zaštite); provođenju obuke organizovanih snaga sistema zaštite i spašavanja; prevenciji, procjeni rizika i planiranju na nivou Kantona; podizanju javne svijesti; finansiranju sistema zaštite te spašavanja na nivou Kantona.

Nakon sastanka, gđa Amila Opardija, predstavnica Direkcije za evropske integracije zahvalila je na pruženim informacijama i izrazila zadovoljstvo što je Hercegovačko-neretvanski kanton, pored Sarajevskog i Zeničko-Dobojskog, odabran da bude dio Misije na osnovu koje će biti izrađeno mišljenje odnosno stručna procjena civilne zaštite u kontekstu priprema za izradu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Eksperti Evropske unije pohvalili su rad Uprave ističući njezin odgovoran i profesionalan pristup modernizaciji oblasti civilne zaštite.