JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA ZA RJEŠAVANJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA U HNK
29-09-2020, 13:27

U organizaciji Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici  na području HNK i Gender centra F BiH danas je u Mostaru održana edukacija o temi:  „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u HNK“.

Edukacija je organizirana u okviru projekta koji traje od 1. juna do 30. novembra ove godine, a kojega finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Jedna od osnovnih aktivnosti projekta je edukacija zaposlenika u centrima za socijalni rad i pripadnika policijskih uprava s područja HNK koji se susreću s nasilnicima i žrtvama svih oblika porodičnog nasilja.

Predavači na današnjoj edukaciji bili su Emina Jusufbegović, stručna savjetnica iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i Ahmet Salčin, zamjenik direktora organizacije „Vaša Prava“ u Uredu u Mostaru.

Podsjećamo, Vlada HNK je u novembru 2019. godine osnovala Koordinacijsko tijelo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici sastavljeno od predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave te centara za socijalni rad iz Mostara, Konjica i Čapljine.