JOŠ 40 PRIPRAVNIKA U VLADI HNK
25-01-2019, 14:19

Na osnovu raspisanog Javnog poziva  za prijem pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe  i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljenog 24.8.2018. godine i prijave na Program sufinansiranja zapošljavanja 2018 – treći javni poziv, obavještavamo kandidate o tome kako je Vlada HNK donijela Odluku o odabiru kandidata/pripravnika za zaključenje ugovora.

Odabrani kandidati dužni su pristupiti potpisivanju ugovora koje će biti održano u petak, 1. februara 2019. godine, u 09:00 sati u zgradi Vlade HNK (sala) - Stjepana Radića 3, Mostar.

Popis sa šiframa odabranih kandidata nalazi se u prilogu.    

  

File sifre_kandidata-treci_javni_poziv.docx