NASTAVLJA SE PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE
31-10-2019, 11:52

Na današnjoj, 109. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Informaciju o Kantonalnom programu ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022. Istaknuto je kako je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite sklopilo ugovore o učestvovanju u provođenju pilot projekta Programa, koji je Vlada HNK usvojila prva u Bosni i Hercegovini, s dvije zdravstvene ustanove: SKB Mostar i Dom zdravlja Konjic gdje su mamografski pregledi počeli sredinom septembra. Budući da je pilot projekat pokazao odlične rezultate, stvoreni su preduslovi za implementaciju Programa i u ostalim zdravstvenim ustanovama koje su izrazile spremnost za učestvovanjem.

Nakon provedene procedure javnog konkursa, usvojena je i Odluka o odabiru 37 projekata socijalne politike za koje je, na osnovu usvojenih kriterija i uslova za raspodjelu, izdvojeno ukupno 100.000 KM.

Na sjednici je razmotrena i usvojena Odluka o dodjeli 72.000 KM ustanovama i udruženjima u okviru kojih je organizovana javna kuhinja.

Svjesna značenja stalne obuke stručnih radnika iz centara za socijalnu zaštitu, u skladu sa Zakonom o udomiteljstvu F BiH, Vlada je usvojila Odluku kojom je izdvojila 10.000 KM za tu namjenu. Sredstva će biti dodijeljena nakon provedene procedure javnoga konkursa na koji se mogu javiti centri za socijalni rad s područja HNK koji ispunjavaju opšte i posebne kriterije konkursa.

Radeći kontinuisano na provođenju integrisane multisektorske Strategije razvoja HNK, u kojoj je u okviru strateškog cilja usmjerenog na podizanje konkurentnosti poljoprivrede, preduzetništva i turizma, jedna od prioritetnih mjera osiguranje održivog ruralnog razvoja, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku o izradi Strategije ruralnog razvoja HNK 2020.-2027. Istaknuto je kako je cilj izrade Strategije, na kojoj će Vlada raditi zajedno s UNDP-em, poboljšanje ukupnih uslova življenja i zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima.

Usvojena je i Odluka o izvršenju Programa zapošljavanja pripravnika u 2019. godini u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, organima i institucijama HNK kojim će biti omogućeno zapošljavanje 100 mladih visokoobrazovanih osoba.

Takođe, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih pomoći za pokrivanje troškova liječenja i rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica.