NASTAVLJENI RAZGOVORI SA SINDIKATIMA OSNOVNOG OBRAZOVANJA
21-01-2020, 13:04

U duhu dosadašnjeg partnerstva, nastavljeni su razgovori dr. sc. Nevenka Hercega, premijera Vlade HNŽ i dr. sc. Rašida Hadžovića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa Slavkom Laušem i Omerom Tipurom,  predsjednicima sindikata zaposlenih u osnovnom obrazovanju u HNK.

Vlada je iskazala razumijevanje vezano za zahtjev sindikata oko koeficijenata za obračun plata u skladu sa Zaključkom Vlade iz 2018. godine kako će se povećanje plata ostvarivati kroz povećanje osnovice i koeficijenata.

Takođe, ponovljeno je kako će Vlada, čim prije, imenovati članove zajedničke komisije koju će činiti predstavnici Vlade, sindikata i eksperti, a na čijem čelu će biti ministar Hadžović. Zadaća komisije bit će izrada sveukupne analize stanja u oblasti osnovnoga obrazovanja i predlaganje konkretnih, realno mogućih i održivih rješenja, ne samo za koeficijente za obračun plata, nego i za sveukupno stanje u osnovnom obrazovanju HNK.

Učesnici razgovora složili su se o tome kako je potrebno u što kraćem roku u proceduru uputiti i Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Predstavnici sindikata iskazali su razumijevanje za aktivnosti koje Vlada HNK čini kako bi se poboljšala kvaliteta uslova obrazovanja i materijalni položaj prosvjetnih radnika u HNK.