ODRŽANA 118. SJEDNICA VLADE HNK
29-01-2020, 14:26

Nakon što je u novembru prošle godine, prva i jedina u BiH, usvojila Program prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 118. sjednici osigurala 200.000,00 KM za njegovo provođenje. Ponovno je istaknuto kako će provođenjem Programa biti unaprijeđen sistem zdravstvene zaštite radi prevencije nastanka bolesti, ranog otkrivanja i liječenja prema preporučenim standardima Evropske unije, što će u konačnici dovesti do značajnog smanjenja smrtnosti i invaliditeta oboljelih od tih bolesti.

Takođe, utvrđen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Govoreći o zakonima koji uređuju područja zdravstva, rada i socijalne zaštite, dr. sc. Goran Opsenica, resorni ministar ponovno je podsjetio na to kako je Ministarstvo, u okviru redovnih aktivnosti, ali i u skladu sa zaključkom Skupštine HNK, izradilo kompletnu analizu primjene Zakona o zaštiti porodice s djecom. Na osnovu izrađene analize, uz ranije povećan obim prava iz tog zakona, podsjetio je kako je Vlada, takođe, prihvatila prijedlog kojim se od 1.1. 2020. godine povećao dječji doplatak, o čemu će, na sjednici koja će biti održana u petak, informisati i delegate u Skupštini HNK. 

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o provjeri diploma državnih službenika i namještenika zaposlenih u kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravnim organizacijama i zaposlenika u javnim ustanovama koje se finansiraju iz Budžeta HNK, kao i vanbudžetskim fondovima. Ovom Odlukom zadužuju se rukovoditelji kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija i javnih ustanova koje se finansiraju iz Budžeta HNK, kao i vanbudžetskih fondova da, na osnovu podataka iz ličnih dosjea zaposlenika, od prosvjetnih ustanova koje su izdale diplomu zatraže provjeru vjerodostojnosti.

U cilju kontrole korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru HNK i realizacije ugovora o koncesijama, Vlada je usvojila Zaključak o zajedničkoj akciji vezanoj za kontrolu, korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina na području HNK. Zaključkom se obavezuju Ministarstvo privrede, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova, od marta 2020. godine, organizuju koordinisane akcije u cilju nadzora nad preradom, eksploatacijom i korištenjem mineralnih sirovina.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša o radu i efektima inspekcije u 2019. godini cijeneći kako je tokom protekle godine nastavljen intenzivan inspekcijski nadzor, te zaduživši Inspektorat da nastavi aktivnosti inspekcijskog nadzora u cilju suzbijanja svih oblika nezakonitog ponašanja i stvaranja veće sigurnosti pravnih i fizičkih lica, te građana s aspekta primjene zakonskih propisa u nadležnosti Ministarstva. Takođe je istaknuta potreba kontinuisane saradnje s jedinicama lokalne samouprave, ali i drugim nivoima vlasti kako bi inspekcijski nadzor mogao dati još konkretnije rezultate. 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je dala saglasnosti na više ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte solarnih fotonaponskih elektrana.

Adnan Faladžić, ministar finansija upoznao je članove Vlade o tome kako će, na osnovu ranije donesene odluke o pomoći stradalima nakon nedavnih razornih potresa u Albaniji, krajem sedmice biti uplaćena sredstva u iznosu 50.000,00 KM.