ODRŽANA 166. SJEDNICA VLADE
13-01-2022, 14:42

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na danas započetoj 166. sjednici, dala je saglasnost na Sporazum o produljenju primjene Kolektivnog ugovora za službenike uprave i sudske vlasti u FBiH koji je utvrđen između ovlaštenog pregovarača Vlade HNK i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Ujedno, Vlada je ovlastila Suada Balića, ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave da, u ime Vlade, potpiše Sporazum na period od 2 godine.

Također, usvojeno je izvješće Ministarstva saobraćaja i veza o utrošku sredstava koja su tokom prošle godine transferirana Međunarodnoj zračnoj luci Mostar. 

Vlada je usvojila zaključak kojim zadužuje ministarstva, uprave i upravne organizacije, Kantonalno javno pravobranilaštvo i Agenciju za privatizaciju da Stručnoj službi Vlade do kraja mjeseca dostave programe rada za 2022. godinu s dinamičkim planom kako bi Vlada mogla usvojiti godišnji Program rada Vlade najkasnije do 15. februara i dostaviti ga Skupštini HNK radi planiranja aktivnosti zakonodavne vlasti.

Također, izvještaje o radu za 2021. godinu potrebno je dostaviti do 14. februara kako bi Vlada mogla usvojiti godišnji izvještaj o radu do 28. februara i dostaviti ga Skupštini.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, donijela odluku kojom je dana saglasnost da se 70 oduzetih motornih vozila koja su neispravna, uništena, odnosno nisu u voznom stanju putem licitacije prodaju/unište.