ODRŽANA SJEDNICA U.O. ZA IZRADU PLANA UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM BiH
15-10-2020, 10:26

Dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona danas se obratio učesnicima prve radne sjednice Upravnog odbora za izradu „Plana upravljanja obalnim područjem BiH (CAMP BiH)“ koja je zbog situacije uzrokovane virusom COVID-19 održana online.

Istaknuo je kako Program upravljanja obalnim područjem (CAMP) u BiH podrazumijeva isključivo prostor općine Neum odnosno prostor koji je administrativno u cijelosti unutar HNK.

„Naše obalno područje, sa ukupnom dužinom od 24,5 km, maleno je u okvirima sredozemnog bazena, zapravo među najmanjima je na Mediteranu. Istovremeno, riječ je o vrlo vrijednom području te poticanje svih onih aktivnosti koje doprinose njegovom održivom upravljanju naročito dobiva na važnosti.“ rekao je premijer Herceg dodavši i to kako provođenje ovog programa doprinosi održivom razvoju obalnog područja Neuma.

„Integralno upravljanje prostorom, kao osnovna pretpostavka CAMP-a, odnosno upravljanje usmjereno na gospodarenje prirodnim resursima i usluge ekosistema u skladu sa postojećim bio-kapacitetima naročito dobiva na značaju ako imamo na umu postojeći ekološki deficit BiH ili činjenicu da smo već u junu ove godine, kao društvo (govorimo o BiH), potrošili prirodne resurse u obimu za čiju je regeneraciju potrebna puna godina dana,“ rekao je premijer Herceg istaknuvši da, prepoznajući važnost održivog razvoja ovoga područja, Vlada HNK godinama potiče programe usmjerene na povećanje energetske efikasnosti (u okviru Projekta energetske efikasnosti obnovljena je i OŠ Kardinala Stepinca u Neumu), održivog korištenja voda (sufinansiranje Regionalnog odvodnog sistema Komarna-Neum-Mljetski kanal i regionalnog vodovoda Gabela-Svitava-Neum) kao infrastrukturne i druge projekte koji upotpunjuju turističku ponudu Neuma.

„Implementacija aktivnosti predviđenih CAMP-om, kao što su: održivi razvoj ruralnih područja općine Neum kroz poticanje ruralnog i eko-turizma i održivih poljoprivrednih praksi u neumskom zaleđu, očuvanje morskih i priobalnih ekosistema i kulturnog nasljeđa, smatram nastavkom zacrtanog razvojnog pravca ovog područja.  Uz navedene aktivnosti svakako smatram važnim i uspostavljanje informacijskog sistema o obalnom okolišu, kao i aktivnosti koje obuhvaćaju mjere ublažavanja posljedica klimatskih promjena, na koje je osobito osjetljivo Mediteransko područje, a ono unutar HNK i BiH u cijelosti obuhvaća obalni i priobalni pojas Neuma. U tom kontekstu, osobito smo zainteresovani kako za horizontalne aktivnosti Projekta, tako i za provođenje pojedinačnih aktivnosti koje su integrisane u Obalni plan,“ rekao je premijer Herceg istaknuvši kako implementacija aktivnosti CAPM-a podrazumijeva njihovu implementaciju u strateške i planske dokumente.

„Naročito važnim  smatram istaknuti važnost pokretanja ovog projekta u trenutku kada su u toku procesi izrade Strategije razvoja HNK i Strategije ruralnog razvoja HNK. Uz sinergiju prioriteta, mjera i projektnih aktivnosti, siguran sam kako možemo napraviti značajne iskorake kroz postizanje zajedničkih ciljeva i održivog razvoja područja općine Neum, ali i Kantona u cjelini“, zaključio je premijer Herceg.