POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR SA SINDIKATOM POLICIJE HNK
21-12-2018, 13:06

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade HNK i Nail Balić, predsjednik Sindikata policije  potpisali su Kolektivni ugovor između Vlade i Sindikata policije HNK.

''Na nedavno održanoj sjednici, Vlada je dala saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora, a ujedno je usvojen i Zaključak kojim se prihvaća dogovor s reprezentativnim sindikatom o povećanju plata policijskih službenika MUP-a HNK na način da će plata biti povećana za naredne tri budžetske godine i to 5% za svaku godinu počevši od 1.1.2019. godine. Današnje potpisivanje Kolektivnog ugovora sa sindikatom policije, kao i ranije potpisivanje kolektivnih ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i djelatnika u oblasti zdravstva i obrazovanja, potvrda je kako Vlada sindikate doživljava istinskim socijalnim partnerima“, rekao je premijer Herceg, na poseban način zahvalivši ministru  Bevandi,  članovima pregovaračkog tima i predstavnicima sindikata koji su kroz višesedmični konstruktivni dijalog došli do kvalitetnih rješenja ugrađenih u Kolektivni ugovor.

Slađan Bevanda, ministar unutrašnjih poslova istaknuo je zadovoljstvo današnjim potpisivanjem Kolektivnog ugovora koji je plod zajedničkih napora, dijaloga i kompromisa. Naglasio je i to kako policijski službenici mogu biti zadovoljni jer im se, uz povećanje plate, omogućuju i neka druga prava poput prava vezanih za otpremninu, prekovremeni, noćni i rad u vrijeme praznika.

Nail Balić, predsjednik Sindikata zahvalio je premijeru Hercegu, ministru Bevandi i Vladi na razumijevanju, naglasivši  kako su današnjim činom potpisivanja policijski službenici prvi put dobili Kolektivni ugovor kojim se uređuju prava i obaveze poslodavca, sindikata i uposlenika iz rada i po osnovu rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova.