POTPISAN SPORAZUM O PRODUŽENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U F BiH
26-01-2021, 9:35

Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave jučer je u Sarajevu, u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisao  Sporazum sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika F BiH o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ministar Balić izrazio je zadovoljstvo zbog dobre saradnje Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika i predstavnika vlasti u Federaciji BiH naglasivši kako je primjena Kolektivnog ugovora produžena na period od 12 mjeseci.

Inače, Sporazum je dostavljen na razmatranje i davanje saglasnosti svim jedinicama lokalne samouprave na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nakon ostavljenog roka nije bilo primjedbi, tako da su stvoreni uslovi za njegovo potpisivanje.