POTPISANI UGOVORI O UČESTVOVANJU U PROVOĐENJU KANTONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE 2019.-2022. GODINA
04-07-2019, 13:23

Danas je u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK organizirano potpisivanje ugovora o učestvovanju u provođenju Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022. godina, čime su završene pripremne aktivnosti i stvoreni preduslovi za početak provođenja Programa.

Ugovori su zaključeni sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar i Domom zdravlja Konjic kao pilot lokacijama u kojima će, u realnom okruženju tokom jednoga mjeseca, biti izvršen uvid u sve funkcionalnosti platforme e-skrininga, nakon čega će uslijediti zaključivanje ugovora i s drugim zdravstvenim ustanovama koje su izrazile spremnost za učestvovanjem u provođenju mammo skrininga.

Tokom pilotiranja, sistemski integrator - tvrtka „medIT“ d.o.o. iz Sarajeva -  bit će na raspolaganju navedenim zdravstvenim ustanovama, Zavodu zdravstvenog osiguranja Mostar i Zavodu za javno zdravstvo HNK za softversku i tehničku podršku i otklanjanje svih uočenih nedostataka.

Zavod zdravstvenog osiguranja Mostar jedan je od ključnih aktera u provođenju programa kao i u dijelu koji se odnosi na uspostavljanje i razvoj Integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema kroz koji je izvršena implementacija PACS i RIS sistema neophodnih za provođenje e-skrininga.

Zavod za javno zdravstvo HNK će, na osnovu podataka o obavljenim mamografskim pregledima i ishodima liječenja, vršiti evaluaciju i monitoring provođenja programa, čime će kvaliteta prikupljenih podataka o oboljelim od raka dojke biti podignuta na veći nivo.

Ugovori sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar i Domom zdravlja Konjic počet će se primjenjivati od 19.8.2019., a od tog datuma Zavod zdravstvenog osiguranja Mostar će, putem svojih područnih ureda, uputiti prve pozive ženama za mamografske preglede.

Podsjećamo na to da će Kantonalnim programom ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022. godina, koji je usvojila Vlada HNK na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, biti obuhvaćene sve žene u dobi 45-69 godina bez obzira na status zdravstvenog osiguranja. Žene koje nisu zdravstveno osigurane mogu se, prema mjestu prebivališta, javiti u područne urede Zavoda zdravstvenog osiguranja Mostar i tamo ostaviti svoje kontakt podatke.

O načinu obavljanja mamografskih pregleda, potvrdi termina, kontakt telefonu  i svim drugim pojedinostima žene će biti obaviještene putem poziva kojeg će dobiti na  kućnu adresu.