PREMIJER HERCEG S NOVOIMENOVANIM DIREKTOROM CARITASA
13-11-2019, 13:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona susreo se danas s mons. Željkom Majićem, novoimenovanim direktorom Caritasa Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije.

Zahvalivši premijeru Hercegu na srdačnu prijemu i čestitkama na imenovanju, mons. Majić govorio je o radu i budućim planovima Caritasa, osobito karitativnih ustanova. Na poseban način osvrnuo se na rad Rehabilitacijskog centra za osobe s posebnim potrebama ''Sveta Obitelj'' u Mostaru i Doma za stare i iznemogle osobe s hospicijem ''Betanija'' u Čapljini.

''Kako bismo pokušali odgovoriti na potrebe ljudi i vremena, djelovanje Caritasa hercegovačkih biskupija ostvaruje se kroz razne projekte i ustanove. Rad Caritasovih ustanova omogućen je zahvaljujući finansijskoj pomoći inostranih i domaćih dobročinitelja koji su prepoznali vrijednost i potrebu karitativnog djelovanja te svojim doprinosom i sami učestvuju u ostvarivanju njegove misije''. – rekao je mons. Majić.

Premijer Herceg istaknuo je značaj karitativnih ustanova koje, s puno ljubavi i entuzijazma, brinu o najpotrebnijim članovim našeg društva.

„Caritas Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije ima i imat će podršku Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Svjesni potreba koje imate, Vlada će i dalje, u skladu sa mogućnostima, nastaviti finansijski podržavati Vaš rad“. - rekao je premijer Herceg.

Takođe, premijer Herceg je istaknuo kako će, zajedno s odgovornim osobama koje zastupaju vjerske zajednice, biti nastavljene aktivnosti vezano za zdravstveno osiguranje vjerskih službenika koji nisu osigurani po drugom osnovu za što se lično zalagao od samog preuzimanja dužnosti.

Na sastanku je razgovarano i o nizu drugih važnih tema koje su u interesu društva.