PRIJEM PRIPRAVNIKA: VLADA HNK POZIVA PRAVNE SUBJEKTE NA SARADNJU
28-02-2020, 10:55

Nastavljajući aktivnosti oko brige za mlada visokoobrazovana lica, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na zadnjoj sjednici, prihvatila Zaključak  kojim poziva sve pravne subjekte registrovane u HNK da iskažu interes i potrebu za saradnjom vezanom za prijem pripravnika. Naime, u cilju omogućavanja što kvalitetnijeg obavljanja jednogodišnjeg pripravničkog staža i podrške poslovnim subjektima u HNK, Vlada će osigurati sve finansijske obaveze vezano za angažman pripravnika dok bi poslodavci bili dužni osigurati samo mjesto obavljanja pripravničkog staža i mentora.

Ponovno je istaknuta potreba sinergijskog djelovanja kako s jedinicama lokalne samouprave, tako i s pravnim subjektima u HNK budući da su se na zadnji konkurs za prijem 100 pripravnika prijavila 582 kandidata.