RAVNO: POSJETA DOMU ZA STARA I NEMOĆNA LICA
18-09-2018, 14:37

Boraveći u općini Ravno, dr. Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH i dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, zajedno s Andrijom Šimunovićem, načelnikom i Stanom Burić, delegatom u Skupštini HNK danas su obišli Dom za stara i nemoćna lica u Ravnom.

Tokom obilaska, direktorica Anita Bukvić Previšić govorila je o radu Doma i budućim aktivnostima. Istaknula je kako Dom  pruža cjelovitu stručnu brigu koja uključuje stanovanje, prilagođenu prehranu za svakog štićenika, održavanje higijene, brigu o zdravlju, medicinski nadzor i održavanje prostora, te brigu stručnog osoblja koje je uspješno završilo sve potrebne obuke.

Zahvalila je, takođe, na iznimnoj podršci izgradnji Doma izrazivši nadu u to kako će Dom nastaviti uspješno djelovati pružajući kvalitetnu brigu jednoj od najranjivijih kategorija našega društva.

„Neupitna opredijeljenost Vlade HNK za pomoć projektima iz oblasti socijalne zaštite ogleda  se i u podršci izgradnje ovoga Doma koji će doprinijeti, ne samo smještaju i brizi starih i nemoćnih, nego i revitalizaciji općine Ravno“, rekao je prilikom posjete premijer Herceg.

Tokom boravka u Ravnom organizirana je i posjeta Domu zdravlja gdje je razgovarano o njegovoj kadrovskoj i materijalnoj opremljenosti i spremnosti da u cijelosti odgovori potrebama stanovništva Ravnog.