SKUPŠTINA HNK USVOJILA BUDŽET I FINANSIJSKE PLANOVE VANBUDŽETSKIH FONDOVA
30-12-2019, 14:54

Na 4. vanrednoj sjednici, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Budžet HNK u iznosu 240.279.240 KM i Zakon o izvršenju Budžeta za 2020. godinu.

Takođe, data je saglasnost na: Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2019. godinu, Finansijski plan za 2020. godinu i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK.

Skupštinski delegati dali su saglasnost na: Izmjene i dopune Finansijskog plana i Odluku o Izvršenju izmjena i dopuna Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK za 2019. godinu  te na Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK za 2020. godinu.

Saglasnost je data i na Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNK  za 2020. godinu. 

Govoreći pred skupštinskim delegatima, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer HNK kazao je kako Budžet za 2020. godinu iznosi 240.279.240 KM što predstavlja povećanje od 17,6 miliona KM ili 7,3%, u odnosu na planirani Budžet HNK za 2019. godinu.

„Iznova podsjećam na to kako je riječ o Budžetu i projekcijama koje dalje jačaju i povećavaju održivost kantonalnih javnih finansija uz istovremeno osiguravanje potrebnih i dostatnih sredstava za sve potrebe neometanog funkcionisanja, ali i osiguravanje dodatnih sredstava za  programe i projekte, prije svega u oblasti demografije kroz zaštitu porodice s djecom, socijale ali i realnog sektora kroz poticaje u privredi, poljoprivredi i turizmu. Budžet ima i razvojni i socijalni karakter. Na taj način, uz redovna ulaganja u obrazovanje, nauku, kulturu i sport ojačavamo razvojnu dimenziju Budžeta, koju ćemo, iskreno vjerujem, kroz godinu dodatno osnaživati ako nastavimo dosadašnju praksu odgovornog upravljanja javnim finansijama. U skladu sa obavezama koje smo preuzeli potpisivanjem kolektivnih ugovora s našim socijalnim partnerima,  nakon ovogodišnjeg povećanja za 5%, planiramo povećanje od 5% i za narednu godinu. Povećali smo i sredstva za vansudske nagodbe i u 2020. na taj način planiramo za 5% smanjiti budžetski deficit.

Nastavljamo i s trendom povećavanja izdvajanja za brojne oblasti: sufinansiranje rada Sveučilišta i Univerziteta (5% uvećavamo redovni iznos sufinansiranja), stipendiranje studenata, prijem pripravnika, obnovu školskih zgrada, zdravstvenih ustanova i drugih javnih objekata.

Takođe, snažno podržavamo značajne infrastrukturne i druge prioritetne projekte u svim našim jedinicama lokalne samouprave.

Potpisani kolektivni ugovor u zdravstvu zahtijevao je dodatna budžetska sredstva, pored finansijskog plana ZZO, te smo za iduću godinu predvidjeli dodatnih 2 miliona KM za domove zdravlja i bolnice“, naglasio je premijer Herceg.

Obrazlažući finansijske planove vanbudžetskih fondova istaknuo je kako se njihovim prihvaćanjem, uz Budžet HNK, zaokružuje kantonalna finansijska konstrukcija za tekuću i narednu godinu.

„Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja iznosi 141.862.000 KM.  Višak sredstava od oko 9,2 miliona KM u odnosu na planirana bit će utrošen za poboljšanje materijalnog statusa naših bolničkih i zdravstvenih ustanova  i uposlenika u njima te podizanje kvalitete zdravstvenih usluga.

Prijedlog Finansijskog plana Zavoda za 2020. godinu iznosi 148.250.000 KM što je za oko 10 miliona KM ili 7,35% više u odnosu na plan za 2019. godinu.

Rebalans finansijskog plana Službe za zapošljavanje iznosi 16.370.400 KM što je povećanje u odnosu na plan za 2.067.752 KM.  Višak sredstava bit će utrošen za subvencije za zapošljavanje u privatnim i javnim preduzećima, te novčane naknade nezaposlenim licima.

Kada je riječ o prijedlogu Finansijskog plana Službe za zapošljavanje on iznosi  17.002.500,00 KM što je za oko 3 miliona više u odnosu na 2019. godinu.

Prijedlog  Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2020. godinu iznosi 4.480.000,00 KM te je, nakon uvećanja za oko 10% ove godine, zadržan na tom nivou“, rekao je premijer Herceg.