SKUPŠTINA HNK USVOJILA NACRT BUDŽETA
20-12-2019, 11:55

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na 3. vanrednoj sjednici usvojila Nacrt Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona u iznosu 239.993.240,00 KM.

Obrazlažući Nacrt Budžeta, dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade rekao je kako su, u skladu sa obavezama koje su preuzete potpisivanjem kolektivnih ugovora sa socijalnim partnerima, povećana izdvajanja za plate i naknade troškova zaposlenih za dodatnih 5%, što s lanjskim povećanjem čini ukupnih 10% rasta.

„Povećali smo i sredstva za vansudske nagodbe čime želimo značajno smanjiti  a u konačnici i riješiti pitanje pravomoćnih sudskih presuda iz radno-pravnih odnosa koje godinama opterećuju Budžet i otežavaju dijalog sa socijalnim partnerima.  Konkretno, u 2020. na taj način planiramo za 5% smanjiti budžetski deficit. Takođe, nastavljamo s trendom povećavanja izdvajanja za različite oblasti: stipendiranje studenata, prijem pripravnika, te obnovu školskih zgrada, zdravstvenih ustanova i drugih javnih objekata jer smatramo kako su to najbolja ulaganja u našu budućnost. Ponosan sam na činjenicu da smo za Sveučilište i Univerzitet uspjeli za 2020. godinu za 5% uvećati redovni iznos sufinansiranja. Nastavljamo snažno podržavati i značajne infrastrukturne projekte u svim našim jedinicama lokalne samouprave, čime potvrđujemo kako smo Vlada svih naših gradova i općina“, rekao je predsjednik Herceg ističući kako su planirana i značajna sredstva za programe i projekte, prije svega u oblasti demografije kroz zaštitu porodice s djecom, socijale ali i realnog sektora kroz poticaje u privredi, poljoprivredi, turizmu i Aerodromu Mostar, subvencije javnim preduzećima  i sl.

O Nacrtu Budžeta detaljnije je govorio Adnan Faladžić, ministar finansija.

Skupštinski delegati usvojili su i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta.