U MANDATU VLADE ZNAČAJNO POVEĆANA IZDVAJANJA ZA BORAČKU POPULACIJU
25-09-2020, 13:44

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, među najznačajnije prioritete svoga rada, stavila je podršku boračkoj populaciji te kontinuisano provodi aktivnosti vezane za potpuno provođenje Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. 

Nakon pet godina mandata aktuelne Vlade, budžetska izdvajanja za finansiranje različitih programa pomoći boračkoj populaciji uvećana su tri puta, odnosno s oko milion KM na više od 3 miliona KM.  

Ove godine Vlada je, na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu u kojem se, uz redovna izdvajanja za grantove udruženjima u iznosu od 519.780 KM, za prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica izdvaja 2.570.000 KM. 

U cilju poboljšanja uslova života boračke populacije, uz ostalo, realizovat će se stambeno zbrinjavanje u iznosu od 500.000 KM, podrške zapošljavanju i samozapošljavanju u iznosu od 300.000 KM, subvencionisati zapošljavanje djece poginulih boraca i RVI u iznosu od 200.000 KM, plaćanje naknade upisa u obrazovne ustanove i doškolovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikciju u iznosu od 220.000 KM, te obaveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište u iznosu od 100.000 KM. 

Takođe, za zdravstveno osiguranje izdvojit će se 290.000 KM, medicinsku prevenciju i rehabilitaciju 270.000 KM, podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika, te troškove sahrane 140.000 KM, ortopedska i druga pomagala 80.000 KM, obilježavanje značajnih datuma 80.000 KM i jednokratne pomoći 370.000 KM.

PDF icon borci_program_utroska_sredstava_20.pdf