UKUPNO 520.000,00 KM KULTURNIM I SPORTSKIM KOLEKTIVIMA I USPJEŠNIM POJEDINCIMA
24-11-2021, 9:05

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je, na 157. sjednici, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, odluke o odabiru korisnika po stavkama ''Ostali izdaci za kulturu'' i ''Ostali izdaci za sport + uspješnim pojedincima''. Odabrani su gotovo svi kandidati koji su ispunili tražene formalno-tehničke uslove javnih konkursa.

Tim je odlukama izdvojeno ukupno 520.000,00 KM budžetskih sredstava za direktnu podršku radu i projektima kulturnih i sportskih kolektiva, kao i uspješnih pojedinaca, sa prostora cijelog Kantona, i to 280.000,00 KM za sport i 240.000,00 KM za kulturu. To je samo jedna od niza aktivnosti kantonalne vlade odnosno dio značajnih sredstava kojima kroz cijelu godinu pomaže razvoj sporta i kulture.

Na tragu pune transparentnosti, u prilogu su dostupne kopije spiskova odabranih korisnika po spomenutim stavkama iz pripadajućih odluka Vlade.

PDF icon popis_odabranih_korisnika_po_odluci_za_kulturu_2021.pdf, PDF icon popis_odabranih_korisnika_po_odluci_za_sport_2021.pdf