USVOJEN PRIJEDLOG BUDŽETA HNK TE PRIJEDLOZI REBALANSA I FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
23-12-2019, 17:40

Vlada HNK je, na današnjoj sjednici, utvrdila Prijedlog Budžeta HNK i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta za 2020. godinu koji će biti upućeni u skupštinsku proceduru.

Takođe, usvojen je Prijedlog Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu u iznosu 141.862.000 KM.

Usvojeni su, takođe, Prijedlog Finansijskog plana u iznosu 148.250.000 KM i Prijedlog Odluke o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu.

Nakon što je Skupština HNK potvrdila Izmjene i dopune Budžeta za 2019. i Nacrt Budžeta za 2020. godinu, usvajanjem finansijskih dokumenata Zavoda osigurani su potrebni finansijski preduslovi kako bi se u cijelosti mogao ispoštovati dio obaveza koje je Vlada preuzela potpisivanjem kolektivnih ugovora sa sindikatima zdravstva. Tokom rasprave naglašeno je kako se radi o značajnim izdvajanjima u cilju poboljšanja materijalnog statusa bolničkih i zdravstvenih ustanova i njihovih zaposlenika, što je u konačnici usmjereno na podizanje kvalitete usluga koje građani dobivaju u okviru zdravstvenog sistema.