USVOJENI IZVJEŠTAJI O RADU ZDRAVSTVENIH USTANOVA
02-06-2021, 15:44

Na današnjoj, 149. redovnoj sjednici Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je usvojila i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji i Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji. Postojeći zakoni osigurali su jačanje funkcije kontrole u organima kantonalne uprave, međutim praktičnom primjenom istih pokazalo se da su njihovi pojedini propisi koje se odnose na subjekte kontrole, prava i obaveza inspektora i kaznene propise nedorečene zbog čega ih je nužno prilagoditi stvarnim potrebama.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju izvještaja o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač odnosno suosnivač HNK i to: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kantonalne bolnice ''Dr. Safet Mujić'' Mostar, Opće bolnice Konjic, Doma zdravlja ''Stari Grad'' Mostar i Zavoda za javno zdravstvo HNK. Vlada je današnju raspravu iskoristila i još jednom zahvalila svim zdravstvenim radnicima u čitavom sistemu zdravstva HNK na svemu što su učinili za zaštitu i liječenje naših sugrađana tokom pandemije koronavirusa. Usvojeni izvještaji upućeni su u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Programa rada i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2020. godinu.

Vlada je također usvojila Program razvoja male privrede HNK 2021. -2024. godinu, kojim su utvrđene smjernice razvoja male privrede, poticajne mjere, nositelji provedbe poticajnih mjera, aktivnosti provedbe, izvori sredstava, periodi provedbe mjera i metoda praćenja provedbe pojedinih mjera. Strateški ciljevi razvoja su poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta za investitore, unapređenje poslovnog ambijenta kroz smanjenja administrativnih prepreka i jačanje institucionalne podrške poslovnim subjektima, podržati povećanje konkurentnosti poduzeća, podržati povezivanje privrede i naučno-istraživačkih institucija, podrška uspostavi i razvoju poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija, potpora jačanju kapaciteta, tehnološkom razvoju i razvoju inovativnih digitalnih rješenja MSP i jačanje internacionalizacije i uključivanje u globalne lance vrijednosti (klasteri).

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja Kantona, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte fotonaponske elektrane ''MARSSEL X'' i ''MARSSEL Y'' na lokalitetu općine Stolac.

Vlada je usvojila niz odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime naknade nematerijalne štete po odlukama Ustavnog suda BiH u ukupnom iznosu od 2900 KM.

Također je usvojena Informacija o stanju u oblasti lovstva za 2020./2021. lovnu godinu na prostoru HNK. S obzirom na velike potencijale ovog kantona u području lovstva, naročito u razvoju lovnog turizma, a koji nisu dovoljno iskorišteni u dosadašnjem periodu, neophodno je poduzeti sljedeće aktivnosti: dodijeliti u zakup lovišta koja dosad nisu dana u zakup, a zaštitu divljači podići na znatno veći nivo. Prihode koji budu ostvareni od djelatnosti lovstva usmjeriti na uzgoj divljači i poboljšanje uslova za razmnožavanje, rast i razvoj divljači, te izgradnju infrastrukture neophodne za uzgoj, zaštitu divljači i lovni turizam.

Vlada je, također, otpočela raspravu o davanju mišljenja o Prijedlogu amandmana na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona koji se tiču konstitutivnosti srpskog naroda. Rasprava o ovoj točki dnevnog reda planirana je na nastavku sjednice Vlade koja će biti održana sljedeće sedmice.