VATROGASCI U OPĆINI PROZOR-RAMA DOBILI VAŽNOG POMAGAČA U RANOM OTKRIVANJU I PRAĆENJU POŽARA
21-02-2020, 9:41

Vatrogasci u općini Prozor-Rama dobili su važnog pomagača u ranom otkrivanju i praćenju požara otvorenog prostora zahvaljujući inteligentnom sistemu za video-nadzor i rano otkrivanje šumskih požara.

Na  lokaciji Makljen montirane su dvije kamere koje će pokrivati područje od 800 kvadratnih kilometara. Ovo je ujedno i nastavak projekta koji provodi Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK u cilju smanjenja mogućnosti izbijanja požara i izbjegavanja velike materijalne štete koju uzrokuju požari.

Riječ je o složenom sistemu koji vatrogascima pruža informatičku podršku u odlučivanju prije, za vrijeme i nakon požara počevši od video-nadzora, automatske detekcije do postpožarne analize.

U Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva HNK, gdje se na više video-zidova i prikaza operacionih računara slike s terena prikazuju u realnom vremenu, sistem obavlja naprednu analizu podataka dobivenu automatiziranim protupožarnim motrenjem i time automatski rano detektira požar. Sada požar može biti detektiran u realnom vremenu i ne trebamo ovisiti jedino o dojavama građana.