VLADA ĆE NEZAPOSLENIM MAJKAMA-PORODILJAMA ISPLAĆIVATI NAKNADU 12 MJESECI
30-08-2022, 14:52

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 183. sjednici, usvojila Prijedlog Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom. Tim zakonom koji podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, u cilju pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovom osposobljavanju za samostalni život i rad, neuposlene majke-porodilje će, umjesto dosadašnjih šest mjeseci, novčanu podršku u iznosu od 398,40 KM primati dvanaest mjeseci. Po podacima iz ranijih godina, oko 1200 majki-porodilja ostvarit će ovo pravo. Važna izmjena koju sadržava ovaj zakon odnosi se i na ukidanje imovinskog cenzusa koji više neće biti uslov za ostvarivanje prava nego će pravo na naknadu ostvariti svaka majka-porodilja koja je je u Službi za zapošljavanje HNK-a evidentirana kao nezaposlena. Vlada je Prijedlog uputila u hitnu skupštinsku proceduru, a njegove će odredbe, nakon usvajanja od strane Skupštine HNK-a, biti u primjeni od 1. oktobra 2022. godine.

Nastavljajući pozitivnu praksu podrške mladima, Vlada je usvojila i Odluku o izvršenju Programa zapošljavanja pripravnika u 2022. godini u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama i institucijama koje se finansiraju ili sufinansiraju iz Budžeta HNK-a. Tom odlukom Vlada će za još 150 mladih osoba omogućiti stjecanje prvog radnog iskustva, njihovo osposobljavanje za rad u struci kao i mogućnost polaganja stručnog ispita, sve u cilju poboljšanja njihove konkurentnost i integriranja na tržište rada. Istaknuta je činjenica da je Vlada HNK-a dosad na ovaj način omogućila da više od 1000 mladih osoba odradi pripravnički staž.

Vlada je Ministarstvu za pitanja boraca dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca 2022. i Projektu sufinansiranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2022. s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje HNK-a. Finansijska sredstva potrebna za realizovanje tog sporazuma su 400.000,00 KM i biće osigurana na način da će Ministarstvo za pitanja boraca osigurati iznos od 250.000,00 KM, a Federalni zavod za zapošljavanje putem Službe za zapošljavanje HNK-a preostalih 150.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je danas usvojila Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za HNK u 2022. godini. Usvojena je i Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava u iznosu od 150.000,00 KM za podršku sajmovima, manifestacijama i izložbama od značaja za HNK. Tom odlukom, u svim jedinicama lokalne samouprave podupiru se manifestacije čija je svrha prezentovanje i promovisanje poljoprivrednih proizvođača i prerađivača s prostora HNK-a te stvaranje povoljnijeg ambijenta i mogućnosti za razvoj i poticaj poljoprivrede kao osnovne grane privrede u HNK.

Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenje Budžeta i Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine. Tokom rasprave istaknuto je da se sve budžetske obaveze izvršavaju uredno i na vrijeme, što potvrđuje realno planiranje Budžeta za 2022. godinu. Također, Vlada je razmotrila i Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva privrede za isti period.