VLADA DONIJELA ODLUKU O POČETKU PREGOVORA SA NEZAVISNIM SINDIKATOM ZAPOSLENIKA SKB MOSTAR I IMENOVALA PREGOVARAČKI TIM
02-12-2020, 13:56

Na današnjoj, 131. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Dokument okvirnog Budžeta HNK za period od 2021. do 2023. godine, Nacrt Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta HNK za narednu godinu u iznosu od 228.125.840 KM, te Izmjene i dopune Finansijskog plana i Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK za 2020. godinu.

Takođe, Vlada je usvojila Rješenje o imenovanju Pregovaračkog tima za pregovore sa reprezentativnim sindikatom za djelatnost zdravstva. Pregovarački tim čine: dr. sc. Goran Opsenica, predsjednik, Adnan Faladžić, dopredsjednik te članovi: Marko Arapović, Rade Bošnjak, Iva Babić, Radica Božić, Edin Kapetanović, Božo Ćorić i Osman Ćatić.

Vlada je donijela Odluku o proceduri pokretanja pregovora za zaključenje granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz oblasti zdravstva na području HNK odredivši 11. decembar za dan početka pregovora sa reprezentativnim sindikatom - Nezavisnim sindikatom zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Ujedno, dala je saglasnost na Protokol o pregovaranju i ovlastila resornog ministra dr. Opsenicu da ga, u ime Vlade, supotpiše.