VLADA DONIJELA ODLUKU O SUBVENCIONISANJU KAMATA NA KREDITNE PLASMANE PRIVREDI
21-07-2020, 14:43

Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podrške ekonomiji na području HNK, kojim će se subvencionisati više od deset hiljada plata, održati poticajna politika u strateškim privrednim granama (poljoprivredi, vodoprivredi, turizmu, preduzetništvu, cestogradnji i dr.) čime se otvara prostor za ukupni oporavak i sprječava dalji gubitak radnih mjesta, predviđeno je i otvaranje bankovne kreditne linije putem koje bi Vlada subvencionisala kamate privrednicima. 

Na tom tragu, Vlada je, na sjednici održanoj protekle sedmice, donijela Odluku o subvencionisanju kamata na kreditne plasmane privredi putem aranžmana sa Razvojnom bankom FBiH. U Odluci je naglašeno da će se subvencionisati kamate krajnjim korisnicima kreditnih sredstava za kredite koje odobri Razvojna banka, isključivo za kreditne plasmane na području HNK, u cilju ublažavanja negativnih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa COVID-19.

Takođe, Vlada HNK zaključit će Protokol o saradnji sa Razvojnom bankom, a za vođenje pregovora i potpisivanje Protokola ovlašten je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade.

Inače, na ranije održanom sastanku u zgradi Vlade, predstavnici Razvojne banke su istaknuli kako je Hercegovačko-neretvanski kanton prvi Kanton sa kojom će biti sklopljen Protokol o saradnji u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. Naglašeno je i to da će biti omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci. Fiksnu kamatu od 2% godišnje plaćat će Vlada HNK, dok će se Razvojna banka odreći naknade za obradu kredita.