VLADA HNK IMENOVALA KOMESARA I ZAMJENIKA KOMESARA POLICIJE
27-10-2022, 14:40

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 186. sjednici donijela Rješenje o imenovanju Roberta Perića za komesara policije i Rješenje o imenovanju Ramiza Hasića za zamjenika komesara policije Ministarstva unutrašnjih poslova HNK-a. Premijer dr. sc. Nevenko Herceg tom je prilikom istaknuo kako je  Nezavisna skupštinska komisija, nakon provedene procedure, MUP-u dostavila prijedlog s imenima dva najuspješnija kandidata koji su zadovoljili uslove iz javnog konkursa.

''Problem imenovanja komesara policije zatekli smo kada smo preuzeli naše dužnosti u ovom sazivu kantonalne vlade i otpočetka nam je bio jednim od prioritetnih pitanja. S obzirom na sve složene okolnosti koje su pratile i ograničavale ovaj proces, osjećam iskreni ponos što smo ga uspjeli dovesti do kraja. Ovim imenovanjem značajno ćemo unaprijediti sigurnosno stanje u HNK-u, kao  i funkcionisanje samoga MUP-a te osigurati značajniju prisutnost policijskih snaga na terenu. Imenovanjem komesara policije i njegova zamjenika omogućili smo i konačno otkočenje procesa popunjavanja više od 250 radnih mjesta nedostajućih policijskih službenika i drugih djelatnika u kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova. Također, ovim se omogućuje i rješavanje niza administrativnih pitanja na koja djelatnici MUP-a čekaju godinama, poput pitanja napredovanja odnosno tzv. činovanja policijskih djelatnika koji su za to stekli uslove, a kojima to znači i bolji status, ali i viša primanja i slično'', rekao je Herceg.

Vlada je na današnjoj sjednici raspravljala o kreditnom zaduženju kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 15 miliona KM, u cilju uspješnog završetka izgradnje i opremanja Klinike za dječje bolesti - Pedijatrije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te dovršetka izgradnje, obnove i opremanja više odjela Kantonalne bolnice Dr. Safeta Mujića, kao i novih odjela u Općoj bolnici Konjic. Istaknuto je kako je s direktorima tri bolničke ustanove u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održano više sastanaka na kojima je Vlada upoznata o tome kako bi, zbog jakih poremećaja na tržištu i drastičnog porasta cijena, završetak započetih projekata mogao biti doveden u pitanje.

Budući da su izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar te izgradnja, obnova i opremanje više odjela Kantonalne bolnice u Mostaru i Opće bolnice Konjic od iznimne važnosti za sve stanovnike HNK-a i prostora koji ovim ustanovama gravitiraju, Vlada je odlučila preduzeti sve potrebne radnje kako bi osigurala dodatnih 15 miliona KM, o čemu će se izjasniti na jednoj od narednih  sjednica. Inače, Vlada HNK-a je za izgradnju i obnovu tri bolnice u našem kantonu već ranije u potpunosti na sebe preuzela kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 32 miliona KM.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o raspodjeli pet novih vozila hitne pomoći koje je nabavila za potrebe domova zdravlja u Čapljini, Čitluku, Konjicu, Starom gradu Mostar i Stocu. Ujedno je usvojen i Zaključak da, pri izradi Budžeta za 2023. godinu, sukladno mogućnostima i potrebama domova zdravlja, budu planirana sredstva za nabavku vozila hitne pomoći i za domove zdravlja u ostalim jedinicama lokalne samouprave HNK-a. Vlada je danas pozvala osnivače domova zdravlja da se aktivnije uključe u nabavku sredstava potrebnih za njihov rad.

U cilju pomoći privrednicima-obrtnicima, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka FBiH na prostoru HNK-a. Korisnici kreditnih sredstava imaju pravo na subvenciju kamate za iznos kredita do maksimalno 500.000,00 KM. Kreditna sredstva mogu biti odobrena u iznosu većem od 500.000,00 KM, ali za razliku sredstava korisnik kredita nema pravo na subvenciju kamate, a što će biti regulisano ugovorom o kreditu po svakom pojedinačnom zahtjevu. Pravo na učestvovanje u tom Javnom pozivu imaju pravna i fizička lica – obrtnici koji su registrovani na području HNK-a, sa uslovom da nemaju duga po osnovu javnih prihoda. Također, pravo učestvovanja imaju i korisnici koji imaju zaključen kredit sa Razvojnom bankom iz predmeta javnog poziva ili im je taj kredit u obradi.

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva privrede za 2021. godinu. Istaknuto je kako je u tom izvještajnom periodu, u okviru redovnih i vanrednih nadzora, izvršeno 98 inspekcijskih nadzora te kako je, zbog utvrđenih nepravilnosti, izdato 18 rješenja za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza HNK za raspisivanje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava za lokalne ceste jedinicama lokalne samouprave u HNK za čiju su namjenu osigurana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM. Takođe je usvojena i Odluka o odobravanju ukupno 150.000,00 KM Gradu Mostaru za rekonstrukciju cesta u naseljima Drežnica, Slipčići i Grabovica.

Uz pobrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.