VLADA HNK PODRŽALA OSNIVANJE POLICIJSKE STANICE RAVNO I POLICIJSKE ISPOSTAVE IVANICA
21-03-2022, 16:19

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila prijedloge Izvještaja o radu Vlade i Izvještaja o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2021. godinu, koji će biti upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

U opsežnom dokumentu Izvještaja o radu Vlade istaknuto je kako je Vlada u protekloj godini, unatoč teškoćama zbog pandemije COVID-19, nastavila provoditi aktivnosti i projekte u svim područjima djelovanja – privredi, poljoprivredi, turizmu, obrazovanju, kulturi, sportu, brizi za socijalne kategorije, boračkoj populaciji i brojnim drugima.

Također, Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i Izvještaj o izvršenju „Tekuće rezerve“ za proteklu godinu.

Usvojen je i Nacrt  Programa rada Vlade za 2022. godinu koji predstavlja sustavan i metodičan prikaz instrumenata i mjera kojim će se nastaviti započete aktivnosti iz prethodnih godina, u cilju postizanja pravne sigurnosti, privrednog rasta i društvene solidarnosti.

Vlada je započela raspravu o Prednacrtu Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u okviru područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK „Park prirode Hutovo blato“, o čemu će se rasprava nastaviti na narednoj sjednici.

Vlada je usvojila prijedloge Zakona o termoenergetskoj i Zakona o elektroenergetskoj inspekciji i uputila ih u dalju skupštinsku proceduru.

Usvojena je Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova o potrebi ustrojavanja Policijske stanice Ravno i policijske ispostave Ivanica u cilju osiguranja povoljnog stanja sigurnosti i dobrobiti građana. Istaknuto je kako sadašnjim ustrojem policije nisu zadovoljni predstavnici lokalnih vlasti kao i građani jer je Ravno jedina općina u FBiH koja nema status policijske stanice. Također, naglašen je poseban geografski položaj Ravnog jer graniči s Republikom Hrvatskom, a jedan dio općine je i minski zagađen.

Iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova usvojena je i Inicijativa za korištenje objekta na raskrsnici ulica Hrvatskih branitelja i Onešćukova u blizini Starog mosta i Franjevačke crkve u Mostaru gdje tokom cijele godine, a osobito ljetnih mjeseci, boravi veći broj turista. Budući da analize pokazuju kako na tom području, u vrijeme turističke sezone, dolazi do povećanog broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti saobraćaja, te krivičnih djela krađa i razbojništva, jedan broj policijskih službenika premjestit će se u navedeni objekt kako bi bili što prisutniji i smanjili broj prekršajnih i krivičnih djela.
Za provođenje prethodnih dviju odluka zadužen je MUP HNK.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Mostara, Stoca i Čapljine. Na području Mostara donesene su odluke o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Građevinar, te 12 fotonaponskih elektrana Mandino u Kruševu. Na području Stoca donesene su odluke o dodjeli koncesije za fotonaponske elektrane MAC ECO OIL, ANAREA i ECO- ENERGY, a na području Čapljine o dodjeli koncesije za 3 fotonaponske elektrane Plavo sunce.

Nastavljajući podršku jedinicama lokalne samouprave Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku kojom za prevoz učenika u osnovnim školama u  gradovima i općinama HNK, osigurava 1.500.000,00 KM. Sredstva će biti doznačena općinama i gradovima u HNK.

Razmotren je i prihvaćen Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu i Izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva privrede s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima“.

Usvojen je i Izvještaj o provedbi Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija, te zapošljavanja u HNK 2021.-2024. godina za 2021. godinu.

Vlada je razmotrila Informaciju o toku razgovora sa sindikatima budžetskih korisnika o povećanju plata. Istaknuto je kako Vlada u potpunosti ispunjava sve obaveze iz potpisanih granskih kolektivnih ugovora, ali je, također, svjesna aktuelne krize, te će do kraja sedmice nastaviti razgovore u cilju donošenja obostrano prihvatljivih rješenja.

Uz spomenute, Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.