VLADA OSIGURALA 100.000 KM ZA NABAVKU ZAŠTITNIH SREDSTAVA I MATERIJALA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U HNK
04-09-2020, 8:27

Na današnjoj, telefonskoj sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona  donijela je Odluku o odobravanju nabavke zaštitnih sredstava i materijala za osnovne i srednje škole u iznosu od 100.000,00 KM u cilju stvaranja sigurnosnih uslova za početak školske godine.

Na osnovu naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za  javno zdravstvo HNK, a u skladu sa sastankom održanim 24. augusta 2020. godine s učesnicima odgojno-obrazovnom sistemu, Vlada je  osigurala finansijska sredstva predviđena Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu sa pozicije Ministarstva finansija ''Tekuća pričuva'' Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u iznosu od 100.000,00 KM za nabavku zaštitnih sredstava i materijala za osnovne i srednje škole na području HNK.

Navedeni iznos bit će utrošen za nabavku sredstava za održavanje čistoće - 70.000,00 KM, edukativno-informativnog materijala - 9.000,00 KM, pedagoškog materijala za nastavno osoblje - 14.000,00 KM, te zaštitnih vizira - 7.000,00 KM.