VLADA USVOJILA REBALANS ZA 2020. GODINU
19-05-2020, 16:45

Na današnjem nastavku 122. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu (Rebalans)  u iznosu  249.358.355,68 KM i uputila ga u hitnu skupštinsku proceduru.

Tokom rasprave istaknuto je kako je zbog krize izazvane koronavirusom na godišnjem nivou realno očekivati smanjenje budžetskih prihoda u HNK za više od 20%.

Stoga je naglašeno kako je ovo prvi Rebalans u ovoj godini jer je za očekivati, a s obzirom na dostupne finansijske pokazatelje, kako na nivou Kantona, tako i na nivou entiteta i države, da će tokom budžetske godine biti potrebno ponovno pristupiti Izmjenama i dopunama Budžeta za 2020. godinu.