VLADA USVOJILA SVE NAJVAŽNIJE FINANSIJSKE DOKUMENTE HNK
15-12-2020, 14:06

Na jučerašnjoj, 133. i današnjoj 134. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona raspravila je i usvojila Izmjene i dopune Budžeta za 2020. godinu u iznosu od 252. 998.145 KM, Nacrt Budžeta HNK za 2021. godinu u iznosu od 236.144.860 KM i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta za 2021. godinu.

Takođe, data je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2020. godinu u iznosu od 151.735.000 KM, te prijedloge finansijskih planova: Zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 145.609.000 KM,  Službe za zapošljavanje u iznosu od 21. 504.600 KM i Fonda za zaštitu okoliša HNK u iznosu od 4.490.000 KM, kao i prijedloge odluka o izvršenju tih finansijskih planova za 2021. godinu.

Svi spomenuti finansijski dokumenti bit će upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Tokom rasprave istaknuto je da, unatoč krizi izazvanoj koronavirusom i smanjenju budžetskih prihoda, Vlada čini napore kako bi, kao što je to činila u zadnjih pet godina mandata, do kraja tekuće godine usvojila najvažnije kantonalne finansijske dokumente i osigurala sredstva za finansiranje redovnih potreba, potom institucija u zdravstvu, kulturi, sportu, medijima, sigurnosti i obrazovanju te za pomoć realnom sektoru.

Na tom tragu, Vlada je, nastavljajući dugogodišnju praksu podrške studentima i mladima, unatoč složenoj finansijskoj situaciji, i ove godine osigurala sredstva za stipendiranje i subvencioniranje smještaja u studentske domove, te za prijem pripravnika.