ZAPOČELI PREGOVORI
11-02-2021, 12:55

U Mostaru je danas održan prvi radni sastanak članova pregovaračkih timova Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i reprezentativnog Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar.

U vrlo korektnoj i tolerantnoj atmosferi socijalni partneri su iznijeli polazne stavove na osnovu kojih će se nastaviti pregovori. Pregovarački tim Vlade će Vladu i druge učesnike zdravstvenog sistema izvijestiti o toku pregovora i zahtjevima Sindikata. Obje strane složile su se da se pregovori nastave naredne sedmice nakon što se o zahtjevu Sindikata očituju svi učesnici zdravstvenog sistema.