DELEGACIJA VLADE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKOG KANTONA I GRADA MOSTARA U RADNOJ POSJETI REPUBLICI TURSKOJ
24-06-2021, 10:09

Delegacija Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Grada Mostara, predvođena dr. sc. Nevenkom Hercegom premijerom HNK, dr. sc. Rašidom Hadžovićem, kantonalnim ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dr. sc. Marijom Kordićem, gradonačelnikom Mostara, Salemom Marićem, predsjednikom Gradskoga vijeća Grada Mostara i Edinom Mušićem, delegatom u Parlamentarnoj skupštini BiH boravilo je u četverodnevnoj radnoj posjeti Republici Turskoj.

U Predsjedništvu Turske primio ih je sekretar Predsjedništva dr. Mertin Kirath, izrazivši tom prilikom dobrodošlicu, ali i pohvalivši proaktivan pristup i saradnju u izgradnji i razvoju međusobnih odnosa. Također, organiziran je i službeni susret u turskom Parlamentu.

Prilikom radne posjete Delegacija je razgovarala sa lokalnim čelnicima u Istanbulu i Ankari. Tokom razgovora i razmjene iskustava zaključeno je kako postoje osnovi i kapaciteti za razvijanje saradnje u segmentima privrede i tehnologije, kao i u oblasti zračnoga saobraćaja te turizma. Naglašena je izuzetna geografska pozicija i saobraćajni potencijal Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Premijer Herceg poslao je poruku o potrebi stalnoga dijaloga i koordiniranoga rada u interesu građana cijelog Kantona, pozvavši Tursku na snažnije investiranje u projekte koji su od zajedničkog interesa, osobito na polju razvoja turističke ponude i saobraćajne infrastrukture. 

Gradonačelnik Kordić je poseban akcenat stavio na razmjenu iskustava po pitanju komunalnih tema i infrastrukturnih rješenja naglasivši potencijal Aerodroma Mostar koji treba razvijati.

Delegacija se susrela i sa generalnim direktorom Agencije za informirmisanje i komunikaciju Republike Turske Ebubekir Sahin s akcentom na  važnost medija u komunikaciji s građanima, kao i promociji kulture i turističkih potencijala. Domaćini su prezentovali rad i kapacitete velikih medijskih kuća, prije svega Haber Globala.

Herceg i Kordić izrazili su zadovoljstvo stečenim iskustvima i uspostavljenim vezama tokom radne posjete, osobito produktivnim sastancima koji će u budućnosti rezultirati aktivnom saradnjom u promicanju privrednih, informacijskih, turističkih i saobraćajnih kapaciteta Grada i Kantona.