HERCEG I PILIOURIS O ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA OSCE-A I VLADE HNK-A
13-07-2022, 14:30

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg primio je danas delegaciju Terenskog ureda Misije OSCE-a u Mostaru koju je predvodio šef Ureda Ioannis Piliouris. Razgovarali su o aktualnim prilikama u HNK-u, kao i o projektima koje OSCE snažno podržava ili u njihovoj realizaciji učestvuje zajedno sa predstavnicima Vlade HNK-a.

Istaknuta je i pozdravljena činjenica usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNK-a čijom će se primjenom  deblokirati rad Ministarstva unutrašnjih poslova, omogućiti proces izbora komesara i zamjenika komesara policije, zatim činovanje i unapređivanje policijskih službenika, ali  i prijem novih zaposlenika što je iznimno važno sa aspekta sigurnosti građana HNK-a.

Predstavnike OSCE-a premijer Herceg je upoznao i sa poduzetim aktivnostima oko uspostave Zavoda za besplatnu pravnu pomoć i Ureda za evropske projekte. Kada je u pitanju Zavod za besplatnu pravnu pomoć, Vlada je donijela sva potrebna akta i osigurala prostor za smještaj te se uskoro očekuje početak njegova rada.

Tokom razgovora naglašeno je da je dobrom saradnjom Vlade i Misije OSCE-a izrađen Lokalni akcioni plan kojim je predviđeno rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta, romskih zajednica i nevladinih organizacija te zapošljavanja u HNK-u za period 2021. – 2024. te je naglašeno da je HNK prvi kanton u FBiH koji je na kompletan način i kroz jedan dokumenat pristupio rješavanju svih pitanja vezanih za Rome.

Kada je u pitanju kurikularna reforma, naglašeno je da se radi o vrlo zahtjevnom procesu na čijoj pripremi i izradi, uz resorno ministarstvo, rade Zavod za školstvo i Pedagoški zavod.

Učesnici današnjeg sastanka razgovarali su i o izradi Strategije za borbu protiv korupcije.

''U novoj strategiji za borbu protiv korupcije, o kojoj će Vlada raspravljati na sutrašnjoj sjednici, naglašena su kako pozitivna tako i negativna iskustva iz četverogodišnje provedbe prethodne Strategije i Akcijskog plana. Borba protiv korupcije dug je, kompleksan i kontinuiran proces u kojem nema brzih i jednostavnih rješenja. Stoga, uz provedbu i nadogradnju postojećih antikorupcijskih mehanizama, svrha novog strateškog okvira jest jačanje postojećih i stvaranje novih sistemskih rješenja za sprečavanje korupcije na svim nivoima vlasti. Strategija za borbu protiv korupcije prati Strategiju razvoja HNK-a u kojoj je zadana profesionalizacija Tijela za borbu protiv korupcije'', poručio je premijer Herceg, istaknuvši da je Prijedlog nove strategije dobio pozitivno mišljenje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), uz određene sugestije koje su uvrštene u tekst Strategije, a OSCE je također imao uvid u sami tekst Prijedloga.

Piliouris je zahvalio premijeru Hercegu na iscrpnim informacijama, pozdravio poduzete aktivnosti Vlade te potvrdio spremnost OSCE-a da se dobru saradnju još više unaprijedi kako kroz realizaciju zajedničkih projekata tako i kroz kontinuiranu razmjenu informacija i međusobne susrete.

Na sastanku je bio i šef Kabineta predsjednika Vlade HNK-a Marko Arapović.