PODRŠKA PROJEKTIMA FEDERALNE I KANTONALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
06-05-2022, 12:38

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona primio je danas Željka Obradovića, direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i njegove pomoćnike Denisa Tabučića i Seada Hadžića koji su ga, zajedno s Ivanom Leskom, direktorom Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK upoznali o aktuelnim projektima i aktivnostima koje federalna i kantonalna Uprava zajedno sa jedinicama lokalne samouprave provode na području HNK.

Posebno su istaknute aktivnosti na Projektu usaglašavanja katastra i zemljišnih knjiga u Mostaru ističući kako će realizacija ovog projekta biti od iznimne koristi, kako za građane, tako i za sve potencijalne investitore na području grada Mostara.

Projektom, čija će realizacija započeti do kraja mjeseca, planirano je usklađivanje podataka za oko 15 000 parcela i  prenos  podataka iz knjige položenih ugovora u zemljišne knjige za oko 25 000 stambenih etažnih jedinica. Predstavnici Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove rekli su kako je ovaj projekat podržan od Svjetske banke, te kako je za njegovu realizaciju osigurano oko milion KM.

Projekat usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga uz podršku Svjetske banke provodi se od 2013. godine. Na području HNK kroz njegovu realizaciju postignuti su značajni rezultati u većini jedinica lokalne samouprave.

Na tom tragu, istaknuli su kako će danas u Gradu Mostaru biti otvoren  zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Mostaru obnovljen sredstvima Svjetske banke.

Uz ovaj, kontinuirano se radi i na projektima uspostave adresnog registra,  katastra nekretnina, digitalnog arhiva i katastra komunalnih uređaja.

„Jedan od ključnih preduslova za promišljanje ozbiljnog privrednog razvoja nekog područja svakako je uređena oblast katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka. Napori koje na tom području kontinuirano zajednički čine naša kantonalna i federalna Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove daju dobre i mjerljive rezultate te me raduje činjenica da smo u ovoj oblasti napravili ogroman iskorak“, rekao je premijer Herceg ističući kako Vlada ima i imat će razumijevanje za sve projekte iz ove oblasti.