PREMIJER HERCEG SA ZAMJENICOM BRITANSKOG AMBASADORA
15-10-2020, 11:39

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona sastao se s dr. Ruth Wiseman, zamjenicom britanskoga ambasadora u BiH.

Na sastanku je, uz  niz drugih aktuelnih tema, razgovarano o izborima u BiH i Gradu Mostaru. Posebna pozornost data je aktuelnoj epidemiološkoj situaciji koja ima globalni karakter, te aktivnostima koje Vlada HNK provodi kako bi poboljšala situaciju u našem kantonu. Takođe, premijer Herceg je istaknuo kako od drugog mjeseca ove godine pa sve do sada Vlada ulaže znatne napore u borbi protiv koronavirusa.

„Dolaskom hladnijih dana očekujemo povećanje broja COVID-19 pozitivnih osoba,“ rekao je premijer Herceg dodavši i to kako će Vlada, kao i u prethodnom periodu, preduzeti sve aktivnosti koje su u njezinoj nadležnosti kako bi se, prije svega, spriječilo obolijevanje.

„U Kantonu smo u tzv. prvom valu pandemije imali znatne gubitke u privredi, turizmu, saobraćaju i drugim resorima. Stoga je Vlada pokušala iznaći adekvatna rješenja kako bi osigurala podršku preduzetnicima i obrtnicima koji su osjetili gubitke. Nakon pripreme i izrade tzv. Korona zakona proveli smo proceduru Javnoga poziva, te je oko 2000 pravnih i fizičkih lica ostvarilo pravo na finansijsku podršku. Hercegovačko-neretvanski kanton je i prvi Kanton u FBiH koji je potpisao Protokol o saradnji u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Takođe, očekujemo kako će Vlada  FBiH preostala neutrošena sredstva predviđena za podršku privredi pravično raspodijeliti na cijelom području FBiH pri tome posebno vodeći računa o turizmu, poljoprivredi, obrtništvu i preduzetništvu.“, rekao je premijer Herceg.

Zamjenica Wiseman zahvalila je premijeru na informacijama o aktivnostima Vlade HNK, osobito u borbi protiv koronavirusa, pohvalivši napore koji se čine.  Ujedno, izrazila je zahvalnost za iskazanu spremnost premijera Hercega da zajedničkim naporima podrže rad Sigurne kuće u Mostaru koju je Britanska ambasada podržala u vrijeme pojačanih aktivnosti koje su bile posljedica mjera zbog pandemije.  Time, i drugim aktivnostima bi se nastavila i unaprijedila saradnja Ambasade i Vlade HNK.