SKUPŠTINA HNK USVOJILA NIZ IZVJEŠTAJA I INFORMACIJA
07-10-2020, 9:25

 

Na jučerašnjoj, devetoj redovnoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, poslanici su primili k znanju Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva HNK-a i Izvještaj o radu Kantonalnog suda HNK te prihvatili Izvještaj o radu Javnog pravobranilaštva HNK, Izvještaj o izvršenju sankcija u HNK iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNK za 2019. godinu i Izvještaj o realizaciji Zbirnog plana za 2019. godinu svih nositelja Programa razvoja male privrede HNK-a 2016.-2020. i Strategije razvitka malog i srednjeg preduzetništva u HNK 2012.–2020.

Razmatrane su Informacija o usvajanju Akcionog plana aktivnosti potrebnih za izvršenje općih mjera naloženih presudom Evropskog suda za ljudska prava prema HNK i vremenski okvir za njihovu realizaciju i Informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede, zaključno sa 31.12.2019. godine.

Posebnu pozornost poslanici su posvetili Izvještaju o radu Javnog pravobranilaštva HNK osobito u dijelu vezanom za tužbe budžetskih korisnika što ozbiljno utječe na stabilnost javnih finansija. Unatoč kontinuisanim naporima Vlade koja je, do sada, za izvršenja sudskih presuda i vansudske nagodbe izdvojila više od 16 miliona KM, tužbe su i dalje ozbiljan izazov u radu Vlade.  Stoga, Pravobranilaštvo smatra da treba  ubrzati procedure vansudskih nagodbi,  te  će Vladi predložiti izmjene odluka o uslovima i proceduri za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih lica kako bi se ta procedure pojednostavila.

Skupština HNK obavezala je Vladu HNK da u roku 45 dana dostavi izvještaj o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz ostalih oblasti koja su u nadležnosti drugih ministarstva HNK.