Vijesti
18-11-2020, 13:58

U sali zgrade Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je održan prvi radni sastanak članova pregovaračkih timova Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Sindikata policije HNK.

Pregovarački tim Vlade HNK čine: Slađan Bevanda i Adnan Faladžić, ministri u Vladi, te Marko Arapović, Mladen Ćorić i Dubravka Husić; članovi Pregovaračkog tima Sindikata policije HNK su: Nail Balić, Fadil Ćustović, Vido Marić, Osman Novalić i Miralem Isić.

Slađan Bevanda, ministar unutrašnjih poslova je, u ime Pregovaračkog tima Vlade HNK, rekao kako ova Vlada sindikate doživljava istinskim socijalnim partnerima, istaknuvši kako je uvjeren u to da će, kroz korektan dijalog sa sindikatima MUP-a, sva otvorena pitanja biti riješena na način koji će biti prihvatljiv za sve.

Članovi Sindikata policije HNK zahvalili su predstavnicima Vlade koji su iskazali spremnost da se kroz dijalog riješe sva otvorena pitanja, osobito ona koja se odnose na njihova potraživanja.

Tokom današnjeg, prvog radnog sastanka, istaknuti su zahtjevi Sindikata o kojima će pregovarački timovi razgovarati, a sve u cilju zaključivanja Kolektivnog ugovora Vlade i Sindikata policije HNK.

13-11-2020, 08:20

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, u izjavi za medije, predstavio aktivnosti Projekta „Energetska efikasnost“ u HNK i završetak radova na objektu Srednje škole u općini Prozor-Rama.

„Nastavljajući provođenje aktivnosti Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ završeni su radovi na još jednom javnom objektu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu – J.U. Srednja škola u općini Prozor-Rama.

Iznimno me raduju ovakva dešavanja jer su nam ona prikaz ispravnosti puta kojim smo sami iscrtali putokaze, a sve u želji za poboljšanjem uslova života primjerenim današnjem vremenu u našem kantonu.

Za obnovu objekta Srednje škole u općini Prozor-Rama, Vlada je izdvojila iznos od oko 230.000,00 KM, a izvršeni su radovi termalne izolacije fasade i tavanice ispod kosoga krova, ugrađen je novi kotao na pelet i djelomično je zamijenjena rasvjeta.

Ponosan sam na to što je Vlada, na čijem sam čelu, prepoznala značaj ovoga projekta i njegovu višestruku korist. Složili smo se kako ćemo provođenjem aktivnosti ovoga projekta doći do bržeg i isplativijeg načina poboljšanja kvaliteta objekata javnih institucija u oblasti obrazovanja, učinivši ih funkcionalnim i udobnijim mjestom boravka i djelovanja. Takođe, aktivnostima ćemo osigurati ekonomske i energijske uštede, ali, i biti poticaj privredi-sektoru građevinarstva.

Najvažnije je to da provođenjem Projekta energetske efikasnosti ulažemo u budućnost naše mladeži i zaštitu okoliša jer prostor u kojem živimo moramo čuvati za buduće generacije.

Na kraju, sve ono što smo uočili kao rezultat aktivnosti ovoga projekta dodatno osnažuje našu namjeru da dođemo do konačnog cilja – obnove svih javnih objekata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.“ - rekao je premijer Herceg.

12-11-2020, 14:20

Na  današnjoj, 130. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Komisije  Vlade HNK za upravljanje Stabilizacijskim fondom i utvrđivanje Prijedloga Programa utroška sredstava od subvencija iz Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nakon kraće rasprave, istaknuto je kako je ukupan broj privrednih subjekata kojima je dodijeljena podrška 1877. Time je Vlada HNK, provodeći Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području HNK, direktno pomogla 81 % subjekata koji su se prijavili na Javni poziv i time dala podršku očuvanju radnih mjesta u privredi i očuvanju krajnje potrošnje. Tim zakonom pružena je podrška i dijelu budžeta jedinica lokalne samouprave (dio poreza na dohodak) te vanbudžetskih fondova (opća vodna naknada i poseban porez). Istaknuto je i to kako su razlozi zbog kojih određeni broj poslovnih subjekata nije ispunio uslove po Javnom pozivu, u većini slučajeva, takvi da istima (u skladu sa naredbama Štaba civilne zaštite) nije bilo zabranjeno obavljanje osnovne djelatnosti ili da su otpuštali zaposlenike. U okviru ove tačke dnevnoga reda, Interresorna komisija Vlade HNK izvijestila je Vladu HNK o aktivnostima u vezi sa provođenjem procedure po Javnom pozivu za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka F BiH na prostoru HNK u skladu sa tzv. Korona zakonom  HNK, pristiglim prijavama privrednih subjekata i preliminarnoj listi potencijalnih korisnika  kreditnih  sredstava, koja će  biti dostavljena Razvojnoj banci.

Takođe, Vlada HNK je usvojila Izvještaj o implementaciji Projekta energetske efikasnosti, kao i obnove, izgradnje i rekonstrukcije javnih objekata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za period 2015. - 2020. godina, koji će biti predstavljen skupštinskim poslanicima i javnosti putem posebne publikacije - brošure.

Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama HNK, kojega je, po hitnoj proceduri, uputila Skupštini na razmatranje i usvajanje. Razlozi donošenja Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama HNK nalaze se u tome što predložene odredbe daju detaljniju definiciju postojeće odredbe na način da se uvode kombinirana solarna i vjetro postrojenja i otklanja se ograničenje maksimalne snage, a što je važno kada je riječ o kantonalnoj nadležnosti za dodjelu koncesije iz ove oblasti.

Vlada je, takođe, dala mišljenje i primjedbe na Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlogom Zaključaka, te je istaknuto kako bi Federalno ministarstvo okoliša i turizma u dostavljenom Nacrtu Zakona trebalo propisati postupanje samo iz svoje nadležnosti, a kantoni da svojim propisima uređuju postupanje koje je u okviru njihove nadležnosti i nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Vrijeme je da se prestane sa oduzimanjem ustavne i zakonodavne nadležnosti od strane Federacije BiH, kod donošenja zakonskih i drugih propisa iz zajedničke ili kantonalne nadležnosti.

Vlada je raspravljala i o Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) HNK-a za period 2021. - 2023. godinu. Nakon rasprave, zaključeno je da Ministarstvo finansija do neredne sjednice Vlade u spomenuti dokument ugradi dostavljene primjedbe svih ministarstava kako bi se Vlada mogla konačno izjasniti o ovom dokumentu.

Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da hitno pristupi izradi Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponska elektrana u općini Stolac.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju utroška sredstava i načinu implementacije projekata za Ministarstvo saobraćaja i veza – Uprava za ceste u iznosu od 1.676.308,40 KM utvrđenih Planom i programom Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza HNK za 2020. godinu. Takođe je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, donijela Odluku o produženju važenja godišnjih ugovora o izvođenju radova redovnog, zimskog i pojačanog održavanja regionalnih i priključnih cesta u HNK.

Vlada je razmotrila i usvojila Odluku o prihvaćanju Informacije Ministarstva za pitanja boraca i davanja saglasnosti na spisak kandidata po prijavi za sufinansiranje zapošljavanja. Ministarstvo za pitanja boraca i Ministarstvo finansija HNK realizuju Program u skladu sa programom „Projekat i mogućnost zapošljavanja djece poginulih boraca i djece RVI“ koji je implementiran u saradnji sa Službom za zapošljavanje HNK. Vrijednost Programa iznosi 200.000,00 KM - finansijska sredstva u iznosu od 100.000,00 KM osigurava Federalni zavod za zapošljavanje a ostali iznos od 100.000,00 KM  Vlada HNK. Programom su utvrđene ciljne grupe nezaposlenih osoba čije se zapošljavanje sufinansira i to na period od 12 mjeseci.

Vlada je donijela Odluku o odabiru projekata za raspodjelu sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2020. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite sa pozicije „Finansiranje projekata socijalne politike“ i Odluku o odabiru zahtjeva i dodjeli dijela novčanih sredstava Udruženju, u okiru koje je organizovana javna kuhinja,  sa pozicije „Grant javnim kuhinjama“.

Razmotren je i Zaključak Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK kojim je predloženo Vladi da za praćenje i nadzor provođenja Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva angažuje nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave koji će putem svojih inspekcija pojačati kontrolu provođenja Naredbe kao i da se angažuju svi raspoloživi kapaciteti u svrhu intervencije inspekcijskog nadzora u cilju sprječavanja daljeg širenja COVID-19.

Vlada je usvojila Zaključak kojim prihvaća preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su sadržane u Konačnom Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta HNK za 2019. godinu, te će preduzeti sve mjere na prevladavanju nedostataka na koje je ukazano u Izvještaju. Ured za reviziju institucija u F BiH je, uvidom u preduzete aktivnosti, između ostalog, utvrdio kako je uspostavljena funkcija budžetskog nadzora, donesen Pravilnik o načinu vođenja registra ugovora o koncesijama, uspostavljene pomoćne evidencije ostvarenih prihoda i usaglašeni podaci pomoćnih evidencija o ostvarenim prihodima sa podacima Glavne knjige, da su obaveze po izvršenim sudskim rješenjima knjigovodstveno evidentirane u bilansnoj evidenciji, da je izmjenama i dopunama Budžeta za 2019. godinu planirano pokriće iskazanog deficita te kako je cestovna infrastruktura procijenjena i iskazana u Glavnoj knjizi.

Vlada je, takođe, donijela Odluku kojom dodjeljuje Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar iznos od 100.000,00 KM iz tekuće pričuve,  u svrhu nabavke brzih PCR testova za laboratorijsku izolaciju i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti izazvane virusom SARS Co V-2.

Vlada je usvojila i niz Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2020. godinu za: Srednju školu Stolac, J.U. Druga gimnazija Mostar te Srednju medicinsku školu Mostar u iznosu 17 500,00 KM za nabavku elektronske opreme.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja i za stanje socijalne potrebe borava i članova njihovog porodičnog kućanstva.

Vlada je imenovala Radne grupe za provođenje „Mape puta za implementaciju preporuka zbog usklađivanja sistema procjene djece sa poteškoćama u razvoju sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF)“ na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Vlada je, takođe, razmotrila Informaciju Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o pregovorima sa Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar,  te zadužila dr. sc. Gorana Opsenicu, ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite da za narednu sjednicu Vlade predloži članove pregovaračkog tima i datum početka pregovora sa Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar.

11-11-2020, 15:57

Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK donio je Odluke o odobravanju isplate novčanih podrški klijentima koji su ispunili uslove za dodjelu novčane podrške – Kapitalna/Investicijska ulaganja u 2020. godini. U skladu sa Programom i Uputstvom za 2020. godinu, odobrena je podrška za Kapitalna/Investicijska ulaganja:  Subvencija nabavke traktora i priključaka za traktore, Subvencija nabavke novih motokultivatora i priključaka za motokultivator, Subvencija nabavke nove opreme za natapanje.

Više informacija možete vidjeti na linku:

https://mpsv-hnz-k.ba/donesene-odluke-o-odobravanju-isplate-zupanijskih-novcanih-potpora-klijentima-koji-su-ispunili-uvjete-za-dodjelu-novcane-potpore-kapitalna-investicijska-ulaganja-u-2020/

22-04-2020, 14:11

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade, u razgovoru za Radio Herceg-Bosne govorio je o borbi s koronavirusom, mogućem popuštanju u mjerama, raspodjeli državne i međunarodne pomoći te o prijetnji kojoj je epidemija izložila sve privredne grane.

U privitku je kompletan intervju:

06-02-2020, 11:38

U današnjem je izdanju Večernjeg lista objavljen osvrt na posljednje aktivnosti u radu Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona kada je u pitanju unaprjeđenje sistema obrazovanja. Akcenat je stavljen na 2500 studentskih stipendija / subvencija za koje će Vlada ove godine izdvojiti 3 miliona KM budžetskih sredstava, te na podršku koju kontinuirano pružamo obama mostarskim javnim univerzitetima.

14-10-2019, 08:53

Izjava dr. sc.  Nevenka Hercega, premijera Vlade HNK za današnje izdanje Večernjega lista BiH:

-Nakon što je nedavno, zahvaljujući kompromisu i koncenzusu, postignut dogovor oko imenovanja rukovodstva Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i formalnoga imenovanja mandatara, konačno će biti održana i sjednica Skupštine.

Naime, kako smo kontinuisano isticali, bila je potrebna normalizacija rada naše zakonodavne vlasti jer postoje brojni zakoni i odluke u interesu građana koje je Vlada priredila a koje su do sada bile na čekanju.

U nizu pitanja o kojima će na sjednici u utorak biti razgovarano, posebno bih izdvojio izmjene Zakona o zaštiti porodice s djecom. Naime, nakon što je u mandatu ove Vlade, nakon 19 godina čekanja, donesen taj Zakon, kontinuisano smo pratili njegovu primjenu u praksi, te su usvojene i u skupštinsku proceduru upućene izmjene kojima se povećavaju iznosi novčane podrške ženi-majci koja nije u radnom odnosu i jednokratna naknada za opremu novorođenoga djeteta. Podsjećam na to kako su ranije samo određene kategorije imale pravo na jednokratnu podršku ovisno o socijalnom statusu, a sada je planirano da tu podršku ostvaruju sva novorođena djeca. Takođe, nedavno smo prihvatili i dopunu Zakona koja će omogućiti da roditelji koji su ostali bez radnoga mjesta, ukoliko zadovoljavaju ostale uslove, ostvare prava bez obzira na primanja koja su imali u ranijem periodu. Uvjeren sam u to kako će izmjene i dopune Zakona koje je Vlada predložila dobiti i podršku skupštinskih delegata koji su zasigurno svjesni demografskoga stanja i potrebe da se snažnije zauzmemo za podršku porodicama s djecom.

Uz brigu za porodicu, kao osnovnu jezgru društva i napretka, Vlada kontinuisano radi na poboljšanju položaja svih kategorija o kojima brine – prosvjete, zdravstva, boraca...

Poboljšanje kvalitete obrazovanja naše djece i mladih, ali i položaja prosvjetnih djelatnika, u vrhu je prioriteta rada Vlade. Postigli smo puno o čemu svjedoči svaki objektivni promatrač – više od dvadeset obnovljenih škola i školskih sportskih sala, asistenti u nastavi, prijevoz učenika, stipendije i subvencije smještaja u studentske domove za sve one koji su se javili na naš konkurs... No, na tomu ne mislimo stati. Stoga smo krenuli u obnovu i „utopljavanje" još pet objekata u našem kantonu za što nam je, u okviru nastavka Projekta energetske efikasnosti, potrebno još 2 miliona KM. Odluka o takvoj investiciji naći će se pred skupštinskim delegatima i uvjeren sam u to kako će dobiti jednoglasnu podršku - jer što nam je važnije od ulaganja u obrazovanje novih naraštaja.

Jedna od najznačajnijih kategorija o kojoj brinemo su svakako i naši policijski službenici, te smo, uz niz drugih mjera koje smo preduzeli da unaprijedimo rad policije, priredili i izmjene Zakona o policijskim službenicima. Nakon što skupštinski delegati prihvate predložene izmjene, u što sam uvjeren, poboljšat će se okvir za  penziono i invalidsko osiguranje onih koji, u složenim uslovima i s manjkom ljudstva, brinu o sigurnosti svih nas.

Naravno, uz ove zakone i odluke, postoji još puno dokumenata na kojima Vlada radi, a koji su od vitalnog interesa za građane. Stoga pozivam sve dionike vlasti u HNK da nastave raditi u duhu dijaloga kako bi se omogućio nesmetan rad institucija i završili započeti procesi vezani za provođenje izbornih rezultata-rekao je premijer Herceg.

 

13-11-2018, 08:43

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona govorio je za "Večernji list".