VLADA HNK OSIGURALA DODATNIH 13 MILIONA KM ZA SVE TRI BOLNICE, 7 MILIONA ZA NOVU PEDIJATRIJU
06-03-2023, 13:00

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju HNK u 2022. godini za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNK, u iznosu od 13.000.000,00 KM.

Hercegovačko-neretvanski kanton zadužit će se kreditom kod Razvojne banke FBiH za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNK u ukupnom iznosu od 13 miliona KM i to: za opremanje Klinike za dječje bolesti (Pedijatrije) Sveučilišne kliničke bolnice Mostar 7.000.000,00 KM, potom za izgradnju, obnovu i opremanje više odjela Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića 4.500.000,00 KM te za dogradnju i opremanje novih odjela u Općoj bolnici Konjic 1.500.000,00 KM. Riječ je o dodatnom zaduženju, uz prethodni kredit za izgradnju, dogradnju i obnovu nabrojanih objekata, vrijedan 32 miliona KM. Period otplate ovog kredita je 12 godina.

Premijer HNK dr. sc. Nevenko Herceg i ovom je prilikom ponovio kako su izgradnja i opremanje Pedijatrije SKB-a Mostar, kao i predviđeni zahvati na zgradama i odjelima bolnice dr. Safeta Mujića i Opće bolnice Konjic projekti od iznimnog značaja za sve građane ovog kantona.

''Javnost je upoznata sa činjenicom da je Vlada HNK u cjelini na sebe preuzela kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 32 miliona KM za izgradnju i obnovu sve tri bolnice u našem kantonu. Nakon ulaganja u izgradnju, prošle smo godine javno iskazali spremnost za preuzimanje obaveza oko dodatnog kreditnog zaduženja u iznosu od 13 miliona KM za opremanje bolničkih kapaciteta, kako ne bi došlo do zastoja u završetku ovog važnog projekta. Današnjom je odlukom omogućena realizacija dovršetka ovog vitalnog projekta za još kvalitetniju zdravstvenu uslugu našim sugrađanima, u prvom redu bolnicu dostojnu 21. vijeka za najmlađe pacijente, gdje naravno mislim na novu savremenu zgradu mostarske Pedijatrije, na što sam osobito ponosan'', rekao je premijer Herceg.