VLADA HNK: PROGRAMOM OSIGURANO 4,8 MILIONA KM ZA BORCE
17-02-2023, 9:52

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona  prihvatila je, na nastavku 195. redovne sjednice, Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu za Ministarstvo za pitanja boraca, u iznosu od 4.830.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK, važećim podzakonskim aktima i programima koje će provoditi resorno ministarstvo.

Program utvrđuje način utroška sredstava sa sljedećih pozicija: Grantovi udruženjima; Transfer fondaciji za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i boračke populacije; Izdaci na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica; Zdravstveno osiguranje; Medicinska prevencija i rehabilitacija; Ortopedska i druga pomagala; Pomoć programima zapošljavanja i samozapošljavanja; Subvencioniranje obaveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište; Stambeno zbrinjavanje; Jednokratne novčane pomoći; Naknade za podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika; Naknade troškova sahrane; Pomoć na osnovu ratnog priznanja ili odlikovanja; Obilježavanje značajnih datuma; Subvencioniranje zapošljavanja djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida; Sufinansiranje plaćanja naknade upisa u obrazovne ustanove; Subvencioniranje doškolovanja, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija; Novčana egzistencijalna naknada razvojačenim borcima te Sufinansiranje smještaja u staračke centre.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, na sjednici je usvojen Izvještaj o realizaciji kantonalnih novčanih podrški za 2022. godinu. Izvještaj je obuhvatio provedene aktivnosti donošenja provedbenih propisa, programa i uputstava, tok zaprimanja i obrade zahtjeva, odobrene zahtjeve po vrstama podrški, broju klijenata i odobrenim sredstvima. Sredstva za realizaciju kantonalnih novčanih podrški osigurana su Budžetom HNK za 2022. godinu u iznosu od 2.500.000,00 KM, dok su Izmjenama i dopunama Budžeta za prošlu godinu utvrđena u ukupnom iznosu od 3.475.000,00 KM. Na sjednici je iznesen podatak kako je, kao ishod kantonalnih poticaja kroz proteklih pet godina, HNK bogatiji za čak 400 hektara novih nasadnih površina.

Vezano za resor zdravstva, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojila Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se može propisivati u sklopu obaveznog osiguranja. Ključna izmjena u odnosu na prethodno stanje jest da je odsad svakom liječniku specijalisti/subspecijalisti odnosno specijalisti ortodontu /  protetičaru ili stručnom konziliju bolničkih zdravstvenih ustanova u HNK omogućeno, na osnovu medicinskih indikacija, pacijentima preporučivati ortopedska i druga pomagala, što je ranije mogao činiti samo ovlašteni liječnik. Predmetna odluka značajno unapređuje procedure i skraćuje put ovoj kategoriji pacijenata do nužnih ortopedskih i drugih pomagala.

Na sjednici je usvojena i Odluka o odobravanju i utrošku novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite za provođenje Kantonalnog programa ranoga otkrivanja raka dojke za period 2023. – 2026.,  u iznosu od 200.000,00 KM. Istaknuto je kako se nastavkom provođenja tog programa značajno utiče na pozitivan ishod liječenja, smanjuje smrtnost te značajno utiče na kvalitetu života oboljelih od ove zloćudne bolesti.

Između ostaloga, Vlada je finansijski podržala i ovogodišnje nastupe Turističkog klastera Hercegovina na značajnim međunarodnim turističkim sajmovima koji će biti održani u Njemačkoj, Poljskoj, Hrvatskoj, Srbiji i drugim zemljama. Usvojeno je i niz drugih odluka, rješenja i zaključaka.