VLADA UTVRDILA TEKST JAVNOG POZIVA VEZANOG ZA TZV. KORONA ZAKON
24-06-2020, 15:31

U cilju priprema za provođenje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području HNK, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na današnjoj sjednici, utvrdila  tekst Javnog poziva za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencionisanje određenog iznosa, a najviše do visine najniže neto plate u F BiH, poreza na dohodak i posebnih naknada za mjesece dio marta, april i maj 2020. godine.

S obzirom na interes pravnih i fizičkih lica o mogućnostima i uslovima za prijavu na navedeni Javni poziv, a u cilju njihove što kvalitetnije pripreme, u privitku se može pročitati utvrđeni tekst Javnog poziva, te preuzeti obrasci koje će trebati popuniti prilikom prijave.

Nakon što Skupština HNK donese potrebne odluke, Vlada će i objaviti Javni poziv s jasno definisanim rokovima u okviru kojih će pravnim i fizičkim licima omogućiti podnošenje prijava za ostvarivanje finansijskih podrški.

PDF icon odluka1.pdf, Microsoft Office document icon javni_poziv_hnk.doc, File obrazac_1-iii.docx, File obrazac_1-iv.docx, File obrazac_1-v.docx, File obrazac_2.xlsx, File obrazac_3.docx