ZDRAVSTVENO VIJEĆE HNK: BEZ ODLAGANJA OMOGUĆITI PRUŽANJE SVIH POTREBNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA
30-03-2021, 15:17

S obzirom na trenutnu situaciju u kojoj je evidentno uskraćivanje Ustavom i zakonom zajamčenih prava  na zdravstvenu zaštitu, Zdravstveno vijeće je održalo sjednicu o temi smanjenja obima zdravstvenih  usluga u vrijeme pandemije/epidemije te dodatno ugrožavanje istih  štrajkom radnika u zdravstvu.

Zdravstveno vijeće će uputiti preporuke Zavodu zdravstvenog  osiguranja da iznađe mogućnost osiguranja pružanja neophodnih  zdravstvenih  usluga u ustanovama koje nisu u štrajku te da na prihvatljiv, jasan i nedvojben način upozna pacijente o načinu ostvarivanja prava na refundiranje sredstava za pružene zdravstvene usluge koje su pacijenti plaćali zbog nemogućnosti da iste obave u ugovornim zdravstvenim  ustanovama.

Zdravstveno vijeće je razmatralo  i mogućnosti zaključivanja ugovora i s privatnim zdravstvenim  ustanovama koje u potpunosti ispunjavaju uslove opreme, prostora i kadra i imaju važeće rješenje ministarstva za obavljanje zdravstvene  djelatnosti, vodeći računa o činjenici da smo svi putem poreza izdvajali za   javno zdravstvo (kapitalne investicije, zgrada, oprema i dr.) te da je prioritet finansijski održiv, stabilan i kvalitetan javno zdravstveni sistem.

Vođeni osnovnim principom da porezni obveznici žele dobiti najbolju vrijednost za uložena javna sredstva, Zdravstveno  vijeće smatra  da treba biti oprezan u segmentu omogućavanja ugovaranja zdravstvenih  usluga s privatnim sektorom, jer bi urušavanje javnog zdravstvenog sektora imalo nesagledive posljedice.

Preporuka Zdravstvenog vijeća upućena menadžmentu zdravstvenih  ustanova i ZZO HNK je da se bez odlaganja omogući pružanje  svih potrebnih zdravstvenih usluga i da se ni jednim postupkom ne smiju ugroziti  prava koja su pacijentima zagarantirana, osim u slučajevima kada je ograničavanje pružanja usluga nužno u cilju smanjenja rizika od obolijevanja od COVID-19 i kada je isto odluka nadležnih kriznih štabova.

Pozivaju se sindikati u zdravstvu da ne koriste novonastalu situaciju u smislu pritiska na ispunjenje njihovih zahtjeva, već naprotiv  da svojim  odgovornim pristupom pokažu zrelost u borbi za ostvarivanjem radničkih prava, uvažavajući  tešku epidemiološku i privrednu  situaciju.

Zdravstveno vijeće poziva i drugu partnersku stranu – Vladu HNK da uloži maksimalne napore kako bi se poboljšao materijalni status radnika u zdravstvu, a da se pri tome sačuva finansijska održivost ne samo zdravstvenih  ustanova, nego i  finansijska stabilnost svih  javnih prihoda.