ZDRAVSTVENO VIJEĆE HNŽ: BEZ ODLAGANJA OMOGUĆITI PRUŽANJE SVIH POTREBNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA
30-03-2021, 15:17

S obzirom na trenutnu situaciju u kojoj je evidentno uskraćivanje Ustavom i zakonom zajamčenih prava  na zdravstvenu zaštitu, Zdravstveno vijeće je održalo sjednicu o temi smanjenja obujma zdravstvenih  usluga u vrijeme pandemije/epidemije te dodatno ugrožavanje istih  štrajkom djelatnika u zdravstvu.

Zdravstveno vijeće će uputiti preporuke Zavodu zdravstvenog  osiguranja da iznađe mogućnost osiguranja pružanja neophodnih  zdravstvenih  usluga u ustanovama koje nisu u štrajku te da na prihvatljiv, jasan i nedvojben način upozna pacijente o načinu ostvarivanja prava na refundiranje sredstava za pružene zdravstvene usluge koje su pacijenti plaćali zbog nemogućnosti da iste obave u ugovornim zdravstvenim  ustanovama.

Zdravstveno vijeće je razmatralo  i mogućnosti zaključivanja ugovora i s privatnim zdravstvenim  ustanovama koje u potpunosti ispunjavaju uvjete opreme, prostora i kadra i imaju važeće rješenje ministarstva za obavljanje zdravstvene  djelatnosti, vodeći računa o činjenici da smo svi putem poreza izdvajali za   javno zdravstvo (kapitalne investicije, zgrada, oprema i dr.) te da je prioritet financijski održiv, stabilan i kvalitetan javno zdravstveni sustav.

Vođeni temeljnim načelom da porezni obveznici žele dobiti najbolju vrijednost za uložena javna sredstva, Zdravstveno  vijeće smatra  da treba biti oprezan u segmentu omogućavanja ugovaranja zdravstvenih  usluga s privatnim sektorom, jer bi urušavanje javnog zdravstvenog sektora imalo nesagledive posljedice.

Preporuka Zdravstvenog vijeća upućena menadžmentu zdravstvenih  ustanova i ZZO HNŽ je da se bez odlaganja omogući pružanje  svih potrebnih zdravstvenih usluga i da se ni jednim postupkom ne smiju ugroziti  prava koja su pacijentima zajamčena, osim u slučajevima kada je ograničavanje pružanja usluga nužno  s ciljem smanjenja rizika od obolijevanja od COVID-19 i kada je isto odluka mjerodavnih kriznih stožera.

Pozivaju se sindikati u zdravstvu da ne koriste novonastalu situaciju u smislu pritiska na ispunjenje njihovih zahtjeva, već naprotiv  da svojim  odgovornim pristupom pokažu zrelost u borbi za ostvarivanjem radničkih prava, uvažavajući  tešku epidemiološku i gospodarsku  situaciju.

Zdravstveno vijeće poziva i drugu partnersku stranu – Vladu HNŽ da uloži maksimalne napore kako bi se poboljšao materijalni status djelatnika u zdravstvu, a da se pri tome sačuva financijska održivost ne samo zdravstvenih  ustanova, nego i  financijska stabilnost svih  javnih prihoda.