NAPUTAK ZA PRIMJENU ZAKONA O ZAŠTITI OBITELJI S DJECOM
ZAKON O ZAŠTITI OBITELJI S DJECOM
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI HNŽ
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI HNŽ
NAPUTAK O VOĐENJU EVIDENCIJE O KORISNICIMA I PRUŽANJU USLUGA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI HNŽ
PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA HNŽ
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SPOSOBNOSTI I RAZVRSTAVANJE DJECE OMETANE U FIZIČKOM ILI PSIHIČKOM RAZVOJU HNŽ
NAPUTAK ZA PRIMJENU ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI HNŽ
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI HNŽ
ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
ZAKON O IZVRŠENJU PRORAČUNA HNŽ ZA 2014. GODINU
NACRT ZAKONA O UPORABI ZNAKOVNOG JEZIKA U HNŽ
ZAKON O GRADNJI
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU
PREDNACRT ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA U HNŽ
PREDNACRT ZAKONA O RADU
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽUPANIJSKOJ AGENCIJ ZA PRIVATIZACIJU
ZAKON O PRIJENOSU POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA IZ OBLASTI VETERINARSTVA HNŽ

Ostali dokumenti

SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE
OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJEM PONUDA ZA PRVU FAZU PRETKVALIFIKACIJSKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE PO OBAVIJESTI BROJ: 78-2-3-5-3-6/17
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE LJEKARNI ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU HNŽ
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: IZVJEŠTAJ
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRVOG I DRUGOG ČITANJA KNJIGE PRIJEDLOGA REDOVA VOŽNJE ŽUPANIJSKIH AUTOBUSNIH LINIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE HNŽ ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GOD.