HNŽ: TREĆI KRUG PRIJAMA VJEŽBENIKA
27-05-2022, 13:44

Temeljem Javnoga poziva za prijam vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanske županije, Vlada HNŽ-a donijela je, na 174. sjednici, Odluku o odabiru  kandidata čije će prvo radno iskustvo u cijelosti financirati iz proračunskih sredstava HNŽ-a.

Riječ je o trećem krugu realiziranja spomenutoga Javnog poziva, nakon prethodno provedena dva kruga u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje HNŽ.

Odabrani kandidati bit će pravovremeno obaviješteni o nadnevku i mjestu potpisivanja ugovora.

Popis sa šiframa odabranih kandidata u trećem krugu nalazi se u privitku.

PDF icon popis_odabranih_kandidata.pdf