INTERVJU PREDSJEDNICE VLADE MARIJE BUHAČ ZA BLJESAK.INFO
20-11-2023, 11:54

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač dala je intervju za portal Bljesak.info. Prenosimo ga u cijelosti:

Nova Vlada Hercegovačko-neretvanske županije održala je konstituirajuću sjednicu prošli tjedan, no s obzirom da smo dobili Vladu s godinom dana zakašnjenja, nije bilo mjesta za slavlje, Vlada je odmah zasukala rukave, postavila i predstavila ciljeve. Nova predsjednica Vlade Marija Buhač u prvom obraćanju medijima kazala je kako će njezina Vlada u fokus svojega rada postaviti gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, socioekonomske i demografske mjere. U intervjuu koji je dala za Bljesak.info, predsjednica Vlade govorila je o novomu pristupu i viziji, kako će i što raditi na poboljšanju gospodarstva i turizma, ali i popravljanju demografske situacije u našoj županiji.

Prva ste predsjednica u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije pa je Vaša uloga zapravo i pionirska. Mogu li Vaša pozicija i uloga potaknuti promjene ili nadahnuti druge žene da se uključe u politiku na lokalnoj i široj razini?

Točno je kako sam prva sam žena na mjestu predsjednice Vlade u ovoj županiji, ali me ta činjenica ne veseli, jer bih voljela su žene, ne samo u HNŽ-u i ne samo na političkim položajima, nego uopće više uključene u sve segmente života našega društva. Nadam se i želim da rezultati mojega rada dodatno motiviraju i ohrabre žene za aktivnije uključivanje u politički i općedruštveni život odnosno da žena na najodgovornijim položajima više ne bude iznenađenje.

Vlada je, nažalost, stigla s godinom zakašnjenja. Najavili ste novi pristup i viziju. Kakav će to pristup biti? Koji su prvi koraci koje možemo očekivati?

Ako se prisjetimo koliko je, u prethodnim razdobljima, trebalo vremena za konstituiranje vlasti u našoj županiji nakon provedenih izbora, ova godina i nije nedostižno zakašnjenje. Složene političke prilike u našoj županiji, prostoru koje nosi svoje političke osobitosti, odnosno nužnost postizanja političkih konsenzusa nakon svakoga izbornog ciklusa zahtijeva nešto više vremena za provedbu izbornih rezultata nego je to slučaj u drugim županijama. Kada su u pitanju pristup i vizija, odgovor je zapravo jednostavan, ponašati se odgovorno i upravljati racionalno. Naša je vizija zasnovana, prije svega, na poštivanju strateških dokumenata u svezi sa smjerovima razvitka Županije i, u sklopu tih strateških dokumenata, na bržemu donošenja planova, programa i zakona, neophodnih za napredak. Ustrajat ću na poštivanju svih naših različitosti, raditi na postizanju općedruštvenoga konsenzusa, sve kako bismo naše potencijale u gospodarstvu, turizmu i drugim segmentima života i rada stavili u funkciju boljitka svakoga našeg sugrađanina. Kada su u pitanju prvi koraci, a to sam već precizno komunicirala, u procesu smo sagledavanja zatečenoga stanja i izrade podrobne analize na temelju koje ćemo planirati konkretne poteze u Programu rada Vlade za 2024. i Proračun za 2024. godinu. Nažalost, u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, zbog vremenskoga ograničenja i činjenice da je potrebno rebalansirati stavke na kojima su već preuzete obveze, nemamo prostora za neke nove mjere.

Najavili ste u programskim smjernicama i set socioekonomskih i demografskih mjera. Što će one sadržavati? Kako Vlada planira raditi na povećanju stope prirodnoga priraštaja? Hoćete li omogućiti svim obiteljima pravo na ostvarivanje dječjega doplatka ili ste predvidjeli neke druge mjere?

Kada je u pitanju demografija, HNŽ se nažalost, kao i širi prostor BiH i okružja, suočava s izrazitim negativnim priraštajem. Pokazatelji govore da je broj umrlih veći od broja novorođenih, a ako tomu pridodamo i vrlo izražene gospodarske vibracije i odlaske osobito mladih ljudi zbog traženja boljih uvjeta za rad i život, neminovno moramo poduzimati precizne i odlučne poteze. Moramo vratiti vjeru mladim ljudima da se isplati obrazovati, ulagati u znanje, a naša je obveza stvoriti preduvjete da stečena znanja ne primjenjuju u nekim drugim državama nego ostaju ovdje. Vlada mora posebnu pozornost posvetiti mladim ljudima i iznaći modele koji će biti povoljni da bi oni svoju budućnost planirali ovdje, a ne negdje drugdje. Činjenica je kako je napravljen značajan iskorak kada su u pitanju prava obitelji s djecom, prava majki-rodilja, bilo da su nezaposlene ili u radnomu odnosu, kao i kada je u pitanju dječji doplatak, ali je potrebno kontinuirano raditi na dodatnom poboljšanju tih mjera i uvođenju novih. Osobno ih vidim kao dobar poticaj popravka demografske situacije u našoj županiji.

Kako se Vlada planira nositi s izazovima kao što su nezaposlenost, posebno među mladima i odlazak stanovništva? Hoće li se ukinuti porez na prvu nekretninu?

Podcrtat ću svoje stajalište da činjenica kako se i cijela BiH i sve zemlje okruženja pa i šire suočavaju s odljevom radno sposobnoga i visokoobrazovanoga stanovništva ne smije nikomu biti pokriće ili isprika za stanje u kojemu objektivno jesmo. Zato i promišljamo o konkretnim potezima koji će motivirati mlade ljude na ostanak. Hoće li to biti ukidanje poreza na prvu nekretninu ili smanjenje nekih drugih nameta ili lakši uvjeti za pokretanje malih i srednjih poslova, pitanja su na koja ćemo kroz naš rad vrlo skoro dati jasne odgovore.

U izloženim programskim smjernicama naveli ste kako će jedan od Vaših ključnih fokusa biti razvoj gospodarstva. Na koji ćete način kreirati bolju poslovnu klimu u Županiji, s ciljem privlačenja investicija?

Bez snažnoga i stabilnoga gospodarstva i stvaranja nove dodane vrijednosti teško je ostvariti bilo što o čemu smo već govorili. Naša županija ima neslućene, rekla bih bogomdane potencijale. S obzirom na to da smo turistički već prepoznati u dobromu dijelu Europe i svijeta, taj segment gospodarstva moramo dodatno osnažiti i upravo u turizmu vidim vrlo širok prostor za konkretne pomake. Turizam prati i snažan razvoj prometne infrastrukture, boljega cestovnog i zračnog povezivanja. Poljoprivreda i već poznati brendovi Hercegovine također su naša velika šansa za razvitak. Stoga ću ponoviti da, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, poštujući svu složenost naše države i sve njene razine vlasti, moramo stvarati drukčije poslovno okružje koje će ohrabriti i domaće i strane ulagače da, bez straha i nepotrebnih birokratskih procedura, ulažu u ovaj prostor.

Što možete učiniti za poboljšanje prometne infrastrukture, posebno cesta u mjerodavnosti Županije, kao i Zračne luke Mostar koja je važna za imidž jednoga gospodarskog lokaliteta?

Kazala sam, jedan od osnovnih preduvjeta za ozbiljan gospodarski razvitak svakog prostora njegova je prometna infrastruktura. Nasreću, naša se županija nalazi na jako dobrom položaju. Kroz HNŽ prolaze iznimno značajni prometni koridori. Koridor Vc, buduća Jadransko-jonska cesta, brza cesta od Mostara do granice s Republikom Hrvatskom i svi drugi infrastrukturni prometni projekti koji su u tijeku daju dodanu vrijednost ovomu podneblju i sigurno će biti razlog više da se ljudi ohrabre ovdje ulagati. Svjesni ste kako je mjerodavnost nad prometnicama podijeljena između jedinica lokalne samouprave, županije i entiteta. Naša Uprava za ceste u sklopu Ministarstva prometa i veza uspješno brine o prometnicama koje su u našoj mjerodavnosti, što je smjer u kojemu ćemo nastaviti djelovati. Također, presudno nam je bitna Zračna luka Mostar koju ćemo, zajedno s Gradom Mostarom, uvijek poimati jednim od ključnih čimbenika našega gospodarskog razvitka. Uradit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo, u godinama pred nama, svjedočili sve većemu broju letova i putnika i što više zračnih mostova između Mostara i značajnih međunarodnih odredišta. Evo i jedan primjer potvrde toga našeg opredjeljenja – u Izmjenama i dopunama Proračuna za tekuću godinu osigurat ćemo sredstva za subvencioniranje linije Mostar-Beograd.

Ministarstvo gospodarstva nije imalo previše doticaja s realnim sektorom, na koji će način to promijeniti nova Vlada?

Kao što sam već kazala, gospodarstvo i stvaranje nove dodane vrijednosti postavili smo visoko na popisu prioriteta našega djelovanja. Snažno ćemo podržati mikro, mala i srednja poduzeća kroz jasno utvrđene smjernice po pitanju potpora i da te potpore budu opet usklađene sa strateškim smjerovima i razvojem deficitarnih zanimanja. Ustrajat ću u pojednostavljivanju administrativnih procedura koje su čestim razlogom nezadovoljstva pa i odustajanja od projekata potencijalnih ulagača. Radit ćemo na tomu da našim programima potpora ohrabrimo mlade ljude da, nakon završetka srednjoškolskoga ili visokoga obrazovanja, pokreću vlastiti posao. U tomu dijelu ključnu će ulogu imati i reforme u sustavu obrazovanja. Također, planiramo uspostavljanje jedinice za Europske integracije i EU fondove koja mora biti potpora gospodarstvu u smislu informiranja, savjetodavne pomoći i edukacije za pisanje projekata. Držim kako samo na taj način možemo očekivati otvaranje novih radnih mjesta u realnomu sektoru.

Koliko i kako možete pridonijeti pojednostavljivanju procedura, ubrzanju procesa dobivanja dozvola za tvrtke i ostaloga što često obeshrabruje ulagače?

U mjeri u kojoj je Vlada mjerodavna za ove procedure sigurno ćemo tražiti način za njihovo pojednostavljivanje. Zato koristim i ovu prigodu pozvati i sve druge razine vlasti da zajednički radimo na tomu da pojedinac, na putu od prvotne zamisli do realiziranja svojega projekta, ne izgubi volju za ulaganjem, nego da mu budemo pomoć, potpora i poticaj. Vlada HNŽ-a, sa mnom na čelu, na tomu će putu predano djelovati. Našoj županiji, kao uostalom i cjelokupnoj FBiH potrebna je snažna reforma javne uprave i nadam se kako će BiH uskoro otvoriti pristupne pregovore, što će znatno ubrzati i olakšati i ove procese.