OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA HERCEGA NA SJEDNICI SKUPŠTINE HNŽ
01-09-2020, 13:44

Na današnjoj, 8. sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ je, temeljem Zaključka kolegija Skupštine, zastupnicima podnio Informaciju o trenutačnom epidemiološkom stanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, s posebnim naglaskom na stanje u zdravstvu, obrazovanju i provedbi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području HNŽ (tzv. koronazakona).

Govoreći o stanju u području zdravstva, predsjednik Herceg je, između ostalog, kazao:

''Nakon proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusom od 31.5., sukladno Zakonu, aktivnosti vodi Krizni stožer MZRSS HNŽ.  Imali smo jedno dulje razdoblje (45 dana) bez novozaraženih nakon čega slijedi logično opuštanje, a došlo je i vrijeme ljetnih odmora, što je uzrokovalo pogoršanje stanja – porast broja oboljelih. Trenutno epidemiološko stanje je pod kontrolom, ali ipak sve ozbiljnije. Razlog povećanog broja COVID-19 pozitivnih osoba nije u nedostatnosti propisanih mjera, već u njihovom nepoštivanju. Stanje koje od svih mjerodavnih institucija i službi  traži provedbu pojačanog nadzora i kažnjavanja onih koji krše donesene mjere preveniranja obolijevanja i zaštite građana.''

Kada je riječ o obrazovanju, Herceg je istaknuo kako će  učenici u našoj županiji novu školsku godinu započeti 7. rujna u učionicama i školskim klupama, naglasivši kako je to zajednički stav svih relevantnih  dionika  u sustavu školstva Županije.

''Složili smo se kako, iako je on-line nastava polučila određene uspjehe omogućivši uspješan završetak prošle školske godine, ništa ne može zamijeniti živu riječ i susret učitelja i nastavnika s njihovim učenicima u učionici. Ponovit ću ono što sam već kazao, kako početak nove školske godine vidim kao tranziciju iz izvanrednog ka normalnom početku nastave.

Nakon što smo riješili organizacijske sheme, mrežu škola i tzv. tehnološki višak, u suradnji s Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i športa, Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Zavodom za javno zdravstvo HNŽ, ravnateljima škola, sindikatima u obrazovanju, te roditeljima radili smo i radimo na osiguranju „normalnog“ načina školovanja naše djece u situaciji u kojoj se nalazimo kada je riječ o pamdemiji korona virusa. U suradnji s osnivačima škola – gradovima i općinama, od kojih očekujem snažan angažman na ovom pitanju, osigurat ćemo potrebna dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske i ostalu opremu koja je nužna za preveniranje obolijevanja učenika i prosvjetnih djelatnika.

Bitno je istaknuti kako su sve škole već dobile preporuke i epidemiološke mjere koje je pripravio Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ. 

Kada je u pitanju prijevoz učenika i druge obveze koje se financiraju iz Proračuna, unatoč situaciji u kojoj se nalazimo, mi redovito izvršavamo financijske obveze prema jedinicama lokalne samouprave'', zaključio je predsjednik Herceg.

U nastavku obraćanja detaljnije je govorio o provedbi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području HNŽ.

''Nakon što je Interresorno povjerenstvo  Vlade HNŽ  utvrdilo tekst  Javnog poziva te pripremilo Prijedlog odgovarajućih akata, Vlada HNŽ je donijela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje određenog iznosa, a najviše do visine najniže neto plaće u F BiH, poreza na dohodak i posebnih naknada (ukupno 425 KM) za mjesece dio ožujka, travanj i svibanj 2020. godine.

Donijeli smo, također, i Odluku  o usvajanju  Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ  za 2020. godinu  na poziciji Ministarstva financija, proračunska  organizacija 16010001„Stabilizacijski fond“.

Programom su naznačena sredstva u iznosu od 9.300.000,00 KM u svrhu ublažavanja ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronovirusa na području HNŽ i to za: subvencioniranje određenog iznosa, a najviše do visine najniže neto plaće u F BiH, poreza na dohodak i posebnih naknada u iznosu od 8.800.000,00 KM i subvencioniranje kamate na kreditne plasmane gospodarstvu za 2020. godinu u iznosu od 500.000,00 KM.

Na ovaj način želimo pomoći očuvanju radnih mjesta u gospodarstvu, dok kroz spomenutu kreditnu liniju želimo gospodarstvenicima i obrtnicima pomoći u ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19), kao i očuvanju likvidnosti.

Na raspisani Javni poziv kojega smo objavili 1. srpnja 2020. godine, a prema Izvješću resornih povjerenstava, ukupno su pristigle 2.143 prijave poslovnih subjekata. Najveći broj prijava pristigao je u Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, a nakon toga u  Ministarstvo gospodarstva, zatim u Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, Ministarstvo prometa i veza, te Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi.

Želim istaknuti kako smo dio posla iz spomenutog poziva već okončali na način da smo na 90. sjednici održanoj 14. kolovoza 2020. usvojili Izviješće Interresornog povjerenstva te donijeli Odluku o isplati dijela subvencija u iznosu od 1.053.661,77 KM za gospodarske subjekte koji su se temeljem Javnog poziva prijavili u Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, Ministarstvo prometa i veza, te Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi'', kazao je predsjednik Herceg.

Provodeći Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području Hercegovačko-neretvanske županije, Vlada HNŽ izravno je pomogla cca. 65% subjekata koji su se prijavili na Javni poziv, što će pomoći očuvanju radnih mjesta kao i krajnje potrošnje, ali i očuvanju Proračuna jedinica lokalne samouprave, te izvanproračunskih fondova .

Na koncu, svjestan ozbiljnosti stanja prije svega za naše gospodarstvenike poglavito one koji su unatoč krizi zadržali uposlenike, pozivam jedinice lokalne samouprave da se, također, sukladno njihovim mogućnostima, uključe u potporu gospodarstvu kako bismo zajedničkim snagama očuvali što više radnih mjesta'', zaključio je predsjednik Herceg.