PREDSTAVNICI VLADE S IZASLANSTVOM VIJEĆA EUROPE
28-04-2022, 14:14

Predstavnici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije na čelu s Markom Arapovićem, predstojnikom Ureda predsjednika danas su u dvorani zgrade Vlade održali sastanak s Izaslanstvom Vijeća Europe kojeg je predvodila Bojana Nikolin, šefica sekcije u Odjelu za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava.

Na sastanku je razgovarano o presudama Europskog suda za ljudska prava koje su donijete na temelju žalbi apelanata zbog neprovođenja presuda donesenih u njihovu korist.

Svjesna ozbiljnosti ove problematike, Vlada je 2020. godine usvojila Akcijski plan aktivnosti potrebnih za izvršenje općih mjera naloženih presudom Europskog suda za ljudska prava. 

Istaknuto je kako je Vlada, suočena sa zatečenim dugom od 36 milijuna KM za izvršna sudska rješenja, već tijekom 2016. godine započela aktivnosti i donijela niz potrebnih odluka kojima je vjerovnicima koji posjeduju ovršne sudske odluke ponudila mogućnost izvansudske nagodbe.

Ova mjera pokazala se kao vrlo dobar model i Vlada ju kontinuirano provodi i planira nastaviti provoditi pri tom vodeći računa da se ne ugrozi likvidnost i stabilnost Proračuna. Ta mjera i druge poduzete aktivnosti Vlade dovele su do toga da je do sada za redovite presude i izvansudske nagodbe izdvojeno više od 25 milijuna KM, a  u  ovogodišnjem Proračunu za tu namjenu planirano je još 4,5 milijuna KM.

Zaključeno je kako će Vlada nastaviti s izmirenjem dugova, te iskazano razumijevanje  da se te aktivnosti kontinuirano provode sukladno mogućnostima Proračuna, a sve kako bi se u što kraćem roku izvršile obveze temeljem donesenih presuda.