„Oblikovanje holističkog pristupa za zaštitu okoliša između Jadranske obale i mora“

SHAPE je projekt Jadranske regije s ciljem stvaranja temelja za zaštitu i održivi razvoj primorsko-morskog okoliša.

Strateški cilj projekta je razvoj višerazinskog i cross-sektor upravljanja sustavom, na temelju holističkog pristupa s ciljem integriranog upravljanja prirodnim resursima, sprječavanje rizika i rješavanje sukoba između korisnika jadranske obale i mora.

Projekt uključuje trinaest partnera iz šest zemalja IPA Jadranskog područja suradnje (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ/K, Crna Gora, Albanija).

www.shape-ipaproject.eu