SKUPŠTINA HNŽ: USVOJENO VIŠE IZMJENA I DOPUNA ZAKONA
30-10-2019, 15:13

Na današnjoj, 3. sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi kojim su njegove odredbe usklađene s relevantnim županijskim i federalnim zakonima poglavito u dijelu osnutka županijske ustanove - odgojnog centra u kojem će biti vršena dijagnostika i opservacija maloljetnih počinitelja kaznenih djela i osiguran  njihov prihvat i privremeni smještaj tijekom pripremnog postupka. Također, precizirano je sudjelovanje korisnika u plaćanju troškova smještaja u ustanovama socijalne skrbi. Skupštinski zastupnici usvojili su Zaključak kojim je zaduženo resorno Ministarstvo da u roku od 30 dana provede javnu raspravu o Nacrtu Zakona, a u roku od 60 dana Skupštini dostavi Prijedlog Zakona.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu HNŽ kojim se uređuje pravni status rudnog blaga odnosno mineralnih sirovina, način i upravljanje mineralnim sirovinama, zaštita i izvođenje rudarskih radova, tehnička dokumentacija i projektiranje, rudarska mjerenja i planovi, inspekcijski nadzor, zaštita i uređenje prostora, te kaznene odredbe i druga pitanja u svezi s upravljanjem mineralnim sirovinama. Istaknuto je kako se produljuje rok za izvršenje pripremnih radova, uključujući i izradu rudarskog projekta i dobivanje dozvole za izvođenje rudarskih radova i/ili gradnju rudarskih objekata i postrojenja po rudarskom projektu.  

Također, Skupština je razmotrila i usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima HNŽ koji se odnosi na regionalna, te detaljna i eksploatacijska geološka istraživanja tla, stijena i mineralnih sirovina, izradu geološke dokumentacije i geološka istraživanja zbog zaštite životne sredine.

Usvojen je i Program razvitka zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u HNŽ za razdoblje od 2018. do 2024. godine kojim su utvrđeni politika i strateški pravci razvitka. Program predstavlja okvirni i temeljni planski dokument kojim će se odrediti pravci razvitka zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva, kroz provedbu konkretnih akcijskih planova, te uskladiti i funkcionalno objediniti rješenja i mjerodavnosti subjekata-nositelja sustava zaštite i spašavanja iz drugih sustavnih zakona, koja se odnose na provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja i zaštite od požara i mjera za postizanje pripravnosti/ spremnosti u odgovoru na prirodne i druge nesreće kao i na požare otvorenih prostora velikog obujma i intenziteta.