SKUPŠTINA PRIHVATILA NACRT ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI
28-02-2023, 8:38

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je na jučer održanoj, 5. sjednici usvojila Zaključak kojim se prihvaća Nacrt Zakona o socijalnoj skrbi, kao dobar temelj za izradu Prijedloga Zakona.

Sve primjedbe i prijedlozi izrečeni tijekom sjednice kao i primjedbe koje će zastupnici u roku od 15 dana uputiti u pisanoj formi bit će dostavljeni Vladi HNŽ-a na razmatranje.

Skupština je dala pozitivno Mišljenje na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH.

Također,  usvojena je  Odluka o usvajanju Izvješća Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNŽ-u iz članka 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNŽ-u za 2021. godinu te Odluka o usvajanju Informacije o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno s 31. prosincem 2022. godine.