Vijesti
28-11-2019, 13:47

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK objavilo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva centara za socijalni rad s područja HNK zbog provođenja edukacije stručnih radnika iz centara i edukacije u skladu sa Zakonom o udomiteljstvu F BiH.

Tekst Javnog poziva i prijavni obrazac možete preuzeti u priloženim dokumentima.

28-11-2019, 11:31

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je u okviru Projekta „Energetska efikasnost u BiH” s predstavnicima Doma zdravlja Čitluk, Srednje prometne/mašinsko-saobraćajne škole u Mostaru, Doma zdravlja u Čapljini, Srednje škole u Prozor-Rami i Narodnog univerziteta u Konjicu potpisao Sporazum o razumijevanju.

''Projekat energetske efikasnosti u koji smo do sada uložili više od 15 miliona KM je jedan od najvažnijih projekata moje Vlade. Na ovaj korak odlučili smo se procijenivši kako je to najefikasniji  i najisplativiji način na koji možemo poboljšati uslove boravka i rada  u javnim institucijama. Tu, prije svega, mislim na oblast obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, ali i na druge javne objekte jer današnjim činom potpisivanja Sporazuma o energetskoj obnovi još pet objekata korak smo bliže ostvarenju zacrtanog cilja - obnoviti sve javne objekte u našem kantonu'', rekao je premijer Herceg, te dodao ''izgled i nova energetska vrijednost institucija koje su do sada obnovljene i „utopljene“, a još više zadovoljstvo onih koji u njima borave, potvrđuju ispravnost odluke i dodatno nas osnažuju da nastavimo započete aktivnosti.

Podsjetiti ću na to kako smo kreditnim, donatorskim i budžetskim sredstvima do sada energetski utoplili više od 30 objekata, a efekti provođenja Projekta već su uvelike vidljivi kroz ugodniji boravak učenika i djelatnika ovih ustanova, značajna smanjenja troškova energije, kao i poboljšanje vizualnog izgleda prostora u kojem živimo''. - zaključio je premijer Herceg.

Anđa Markić, direktorica Srednje škole u Prozor-Rami, u ime svih potpisnika Sporazuma o razumijevanju, zahvalila se riječima ''hvala Vladi HNK, osobito premijeru dr. sc. Nevenku Hercegu što je prepoznao potrebu institucija kojima smo na čelu, te ih uključio u Projekat energetske efikasnosti u BiH. Sigurna sam u to kako ćemo po završetku ovog projekta ostvariti značajne uštede kada su u pitanju troškovi energije, ali i ono što je jako bitno, učenicima i djelatnicima osigurati optimalnije i ljepše uslove boravka i rada''. - istaknula je direktorica Marić.

Danas potpisanim sporazumom predviđena je obnova Doma zdravlja Čitluk, Srednje prometne/mašinsko-saobraćajne škole u Mostaru, Doma zdravlja u Čapljini, Srednje škole u Prozor-Rami i Narodnog univerziteta u Konjicu za što će biti uloženo oko 2 miliona KM.

Inače, Vlada je do sada, kroz Projekat energetske efikasnosti, kreditnim, donatorskim i budžetskim sredstvima  obnovila Srednju školu Čapljina, Osnovnu školu ‘’Fra Didaka Buntića’’ Čitluk, Osnovnu školu Crnići, Srednju građevinsku školu ‘’Jurja Dalmatinca’’ Mostar, IV osnovnu školu Mostar, Srednju školu Konjic, O.Š. „Silvija Strahimira Kranjčevića“ u Mostaru sa sportskom salom, O.Š. kardinala Stepinca u Neumu, Srednju školu u Jablanici, O.Š. u Drežnici, O.Š. „Suljo Čilić“ Jablanica - područni odjel u Ostrošcu sa sportskom salom, Dom zdravlja Jablanica, O.Š. Domanovići, O.Š. „Suljo Čilić“ Jablanica , O.Š. Bijelo Polje Mostar, O.Š. Čelebići Konjic, O.Š. Ilići Mostar, O.Š. Ivana Gundulića Mostar, O.Š. „Antuna Branka Šimića“ Mostar, VI osnovnu školu Mostar, OŠ Gnojnice Mostar, OŠ Blagaj Mostar, OŠ Marka Marulića Rama Prozor, OŠ Čapljina, OŠ Biletić polje, OŠ Služanj , Sportsku salu uz OŠ Međugorje –Bijakovići, Sportsku salu uz OŠ Crnići, I. OŠ Konjic, II. OŠ Konjic, Dom zdravlja Mostar, Općinski sud u Čitluku, Službu za zapošljavanje - odjel u Čitluku i Sportsku salu O.Š. Čerin.

27-11-2019, 13:58

Na  današnjoj, 111. sjednici  Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, nakon detaljne Informacije Adnana Faladžića, ministra finansija, a u cilju pripreme što kvalitetnijih dokumenata, nastavila razmatrati izradu Nacrta Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Nacrta Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2020. godinu i Nacrta Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2019. godinu.

Vlada je, nakon razmatranja teksta Prijedloga Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH, ovlastila Suada Balića, ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave da nastavi potrebne aktivnosti do konačnog potpisivanja Kolektivnog ugovora.

Vlada je, takođe, donijela niz odluka u vezi sa koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više fotonaponskih elektrana i korištenje obalnih morskih voda za obavljanje turističke djelatnosti.

Usvojen je i Izvještaj o provođenju Strategije razvoja HNK u kojem je konstatovan blagi porast indikatora razvoja HNK, osobito kada se govori o povećanju izvoza, broja zaposlenih, neto plata i broja poslovnih subjekata. Istaknuto je kako je Hercegovačko-neretvanski kanton drugi po izračunu indeksa razvijenosti u F BiH.  

 

27-11-2019, 10:25

Iz Vlade HNK-a obavještavaju kandidate koji su se prijavili  na Javni poziv za prijem 100 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona da će intervju biti održan u zgradi Vlade HNK, Stjepana Radića 3 – Mostar, po narednom rasporedu:

Petak 29. novembra:

  • Kandidati sa šifrom: P0001 do P0075 u 9:00 sati
  • Kandidati sa šifrom: P0076 do P0150 u 12:00 sati  

Ponedjeljak,  2. decembra:

  • Kandidati sa šifrom: P0151 do P0225 u 9:00 sati
  • Kandidati sa šifrom: P0226 do P0300 u 12:00 sati

Utorak, 3. decembra:

  • Kandidati sa šifrom: P0301 do P0375 u 9:00 sati
  • Kandidati sa šifrom: P0376 do P0450 u 12:00 sati

Preostali kandidati bit će naknadno obaviješteni o terminu održavanja intervjua.

27-11-2019, 10:00

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona s predstavnicima institucija koje su odabrane za nastavak implementacije Projekta energetske efikasnosti u četvrtak, 28. novembra 2019. godine u 10 sati u sali zgrade Vlade HNK potpisat će Sporazum o razumijevanju.

Izjave za medije planirane su u 10.15.

Inače, nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti obuhvatit će pet zgrada javnih objekata u HNK: Dom zdravlja Čitluk, Srednju prometnu/mašinsko-saobraćajnu školu u Mostaru, Dom zdravlja u Čapljini, Srednju školu u Prozor-Rami i Narodni univerzitet u Konjicu.